Säkerhetspolisen

Säpo och Brå överlämnar rapport om våldsam extremism

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2009 10:43 CEST

Måndag den 6 juli överlämnar Brottsförebyggande rådet (Brå) och Säkerhetspolisen (Säpo) sin gemensamma rapport om våldsam extremism till jämställdhets- och integrationsminister Nyamko Sabuni. Efter överlämnandet hålls en pressträff.

Tid och plats
Tid: Måndag 6 juli 2009 kl 10.30
Plats: Lilla pressrummet, Rosenbad, Stockholm
Medverkande: Anders Danielsson, generaldirektör Säkerhetspolisen, Jan Andersson, generaldirektör Brå, Johan Olsson, chefsanalytiker Säkerhetspolisens författningsskyddsenhet, Lars Korsell, enhetschef Brå. Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni inleder kort och finns tillgänglig för frågor.

Den 18 december 2008 gav regeringen i uppdrag till Brå och Säkerhetspolisen att i samarbete sammanställa en rapport om våldsam extremism och antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- och vänsterkanten. Syftet med rapporten är att ta fram kunskap om våldsam extremism och ett underlag som kan ligga till grund för att utforma strategier och konkreta åtgärder för att motverka denna typ av brottslighet.

Rapporten besvarar eller belyser bland annat dessa frågor:

  • Hur kan extremistmiljöerna bäst beskrivas?
  • Vilken typ av brott begås inom extremistmiljöerna och vilka är gärningspersonerna?
  • Vilka faktorer på individuell nivå förklarar steget in i våldsam extremism?
  • Hur ser den övergripande hotbilden ut från extremistmiljöerna?
  • Vad har gjorts lokalt för att motverka och förebygga våldsam politisk extremism?
  • Vilka brottsbekämpande och brottsförebyggande strategier kan utvecklas och formuleras?

OBS! Presslegitimation krävs.

 

Anders Jansson, pressansvarig på Brå, 08-401 87 36, press@bra.se
Patrik Peter, pressekreterare på Säkerhetspolisen, 010-568 79 00, info@sakerhetspolisen.se
Yoav Bartal, pressekreterare hos Nyamko Sabuni, 08-405 12 90