Studieförbundet Vuxenskolan

Särintressena får inte stoppa en ny kulturpolitik

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 11:17 CEST

- Det är viktigt att Kulturutredningen under ledning av Eva Swartz-Grimaldi vågar stå på sig och inte låter högljudda särintressen som vill cementera kulturpolitiken styra resultatet. Vi behöver en modern kulturpolitik som bygger på principen "av och med" och inte "för och om", säger Monica Stolpe-Nordin, vice ordförande i Studieförbundet Vuxenskolan, i en kommentar efter morgonmötet med kulturutredningens ordförande Eva Swartz-Grimaldi.

Kulturutredningens ordförande Eva Swartz medverkade i dag vid ett frukostmöte på Studieförbundet Vuxenskolans förbundskansli. Huvudfrågan var - Förmår utredningen föreslå en nydanande kulturpolitik och inte bara cementera 35 års politik.

- Vi ser hur den smala kultureliten vaknat till liv. På kultursidorna sprids domedagstankar om att en breddad kulturpolitik är ett hot mot den konstnärliga friheten. Särintressena får stort utrymme medan den breda kulturverksamhet som pågår dagligen runt om i Sverige i amatörkulturföreningar, bygdegårdar och i folkbildningens kulturverksamhet inte kommenteras. Studieförbundet Vuxenskolans kulturverksamhet samlar varje år två miljoner deltagare. Låt dessa komma till tals när en ny kulturpolitik formas, uppmanade Monica Stolpe-Nordin.

- Dagens cementerade kulturpolitik har byggt upp en byråkrati av myndigheter och institutioner som begränsar nytänkandet och gynnar särintressen som slår vakt om sin konstart. Kulturutredningen har ett stort ansvar att rensa i den byråkratin och frigöra resurser för att stimulera en modern kulturpolitik, menar Monica Stolpe-Nordin.

- En ny kulturpolitik måste lyfta fram arrangörskapets betydelse, kraftfullt stimulera eget skapande, rensa i kulturbyråkratin, föreslå ett kulturlyft om 500 miljoner kronor för att i första hand stimulera ungdomskulturen samt villkora delar av institutionernas anslag för samverkan med det civila samhället, uppmanade Monica Stolpe-Nordin.

För mer information kontakta

Monica Stolpe-Nordin, 2:e vice ordförande Studieförbundet Vuxenskolan, 076 - 569 34 45

Anders Öhberg, presschef Studieförbundet Vuxenskolan, 070 - 626 38 88