Riksdagen

Särskild debatt om radio och TV i allmänhetens tjänst

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 14:25 CEST

I morgon, den 23 oktober kl. 12.00, är det särskild debatt i riksdagen om radio- och TV i allmänhetens tjänst. Det är Centerpartiet som har begärt debatten.

En företrädare från varje parti deltar i debatten samt två ledamöter som har ställt interpellationer i ämnet. Från regeringen deltar kulturminister Marita Ulvskog (s).

Debattdeltagare: Marita Ulvskog (s), Gunnar Hökmark (m), Lennart Kollmats (fp), Dan Kihlström (kd), Peter Pedersen (v), Birgitta Sellén (c), Peter Eriksson (mp) samt interpellanterna Hans Stenberg (s) och Runar Patriksson (fp).

Debatten direktsänds i SVT och SVT24Direkt.

Debatten beräknas pågå i cirka en timme och 30 minuter.

Jenny Sigurs
informationssekretare, tfn 08-786 40 32