Kristdemokraterna, KD

Särskild grupp ska följa sjukförsäkringsfrågan

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 14:24 CET

Kristdemokraterna har beslutat att tillsätta en grupp som noga ska bevaka och följa sjukförsäkringsfrågan och det fortsatta arbetet med reformen. Uppdraget är att se vilka förbättringsområden som finns och vilka åtgärder som bör prioriteras.

Uppgifter om att enskilda personer drabbas av orimliga och oavsiktliga effekter i sjukförsäkringssystemet måste tas på största allvar. Kristdemokraterna vill säkerställa att sådana konsekvenser uppmärksammas och åtgärdas. Den grupp som särskilt följer frågan kommer att återrapportera till partiledaren och riksdagsgruppen.
Gruppen består av riksdagsledamöterna Emma Henriksson, ledamot i Socialförsäkringsutskottet, och Lars Gustafsson, tidigare ledamot i Socialförsäkringsutskottet, samt av Johan Davidson, samordnare i statsrådsberedningen.

För mer information:
Emma Henriksson Riksdagsledamot för Kristdemokraterna Tel: 070-354 41 91
Miriam Arrebäck Pressekreterare Tel: 076-527 25 02