Huddinge kommun

Särskilda rättigheter för finsktalande i Huddinge

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 16:19 CET

Den 1 januari 2010 trädde en ny lag ikraft som ska värna om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken i Sverige. Då blev Huddinge förvaltningsområde för finska, som en av 17 kommuner i Mälardalen.

Det innebär att finskspråkiga Huddingebor har rätt att få äldreomsorg och förskoleverksamhet på finska. De har också rätt att använda finska i sina muntliga kontakter med kommunen.
Huddinge kommun har god beredskap att följa den nya lagen.
Omkring 10 procent av Huddingeborna har finsk anknytning. Sedan många år kan finsktalanade få  hemtjänst och barnomsorg med finskspråkig personal. Björnkulla äldreboende, med finsk profil, byggs för närvarande ut med ytterligare 23 platser som blir klara till sommaren.

– Förutom att vi bidrar till att stärka finskan som minoritetsspråk handlar det om att kunna ge gott bemötande och god service. För många äldre är det en stor trygghet att få sin omsorg utförd av personal som kan det egna modersmålet, säger Britt-Marie Karlén som är chef för social- och äldreomsorgsförvaltningen.

Arton förskolor och två familjedaghem kan idag erbjuda verksamhet helt eller delvis på finska.
– Oavsett var i Huddinge du bor har du nära till en förskola med finsktalande medarbetare säger Annelie Glifberg, verksamhetschef för förskolan.

Finskspråkig del på Huddinge kommuns webbplats
Sedan årsskiftet finns det en finskspråkig del på Huddinges webbplats med information om kommunens olika tjänster. Här kan man bland annat läsa om hur man ansöker om bygglov, vad det kostar att ha hemtjänst och vilket kulturutbud kommunen har.

– Nu finns det möjlighet att tala finska från det att man ansöker om äldreomsorg tills man får hemtjänst eller en plats på ett äldreboende, säger Britt-Marie Karlén.

 Mer information:
Erika Svärdh, informationschef, social- och äldreomsorgsförvaltningen, 08-535 312 05
Anna Hyensjö, informationschef, barn- och utbildningsförvaltningen, 08-535 360 85