Landstinget i Östergötland

Särskilda sjukvårdsteam ska förebygga fetma hos barn

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 17:18 CET

Förslag på strategidag i Linköping

Särskilda fetmateam för barn kopplade till vårdcentralerna och sjukhusens barnkliniker. Bättre hjälp till självhjälp för överviktiga genom egenvårdsråd på webben och tillgång till friskvård.

Det är några av de förslag som dietisten Elin Glad och arbetsgruppen för ett vårdprocessprogram för fetma och övervikt presenterade på onsdagen vid den tredje årligen återkommande strategidagen för övervikt och fetma i Linköping.

Arbetsgruppen är sammansatt av representanter från hela länet och stora delar av sjukvården och har jobbat sedan februari i år med att ta fram ett vårdprocessprogram för övervikt och fetma, alltså ett dokument som talar om var och när vårdarbetet ska göras och i viss mån också hur.

Uppdraget kommer från hälso- och sjukvårdsnämnden som särskilt trycker på att det förebyggande arbetet kring fetmas ska lyftas fram.

Förebyggande
Fokus i vårdprocessprogrammet ska alltså ligga på att förebygga fetma och övervikt hos barn och unga, och att bromsa utvecklingen mot att allt fler barn och unga får diagnosen fetma.

– Vi kan tala om hur arbetet ska se ut i stora drag, säger Elin Glad som har lett arbetet med programmet. Sedan kan det skilja i vissa detaljer mellan olika ställen, huvudsaken är att grunden är densamma och vården blir lika för alla i länet.

Några förslag ur vårdprocessprogrammet, som fortfarande är under utarbetande :

* Fetmateam för barn och vuxna i samarbete med primärvården och sjukhusen, barnhälsovården och skolhälsovården.
* En handlingsplan för fetma och övervikt ska finnas på varje enhet i hälso- och sjukvården.
* Bättre möjligheter till egenvård via webben och friskvård.
* Standarduppgifter om fetma/övervikt för varje aktuell patient förs in i den kommande digitala Patientjournal 08.
* Hälso- och sjukvården ska i högre utsträckning än tidigare journalföra fetma och samtala om den med patienten för att bli bättre på att förebygga ohälsa.
* Hitta patienter med fetma och grava ätstörningar.

– Uppskattningsvis 30 procent av dem som lider av fetma har någon form av ätstörningar och behöver behandling för det, säger Elin Glad.

Arbetsgruppen ska lägga fram sitt förslag den 15 december och någon gång i början på nästa år så kan programmet börja tillämpas ute i hälso- och sjukvården i Östergötland.

Text: Per Samuelson