Eskilstuna kommun

Särskolan på väg att bli en del av grund- och gymnasieskola

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 15:35 CET

Eskilstuna barn- och utbildningsförvaltningen inleder en utredning om särskolans framtida organisation i kommunen.

Idag har särskolan i Eskilstuna (Tuna skolområde) en egen organisation och en egen ledning som ansvarar för grundsärskola, inrymd i Djurgårdsskolan, Skiftingehus och (efter ombyggnad) Årbyskolan, gymnasiesär som finns i Rinmangymnasiet och träningsskolan på Ärstaskolan, Odlarskolan och Helaskolan i Skiftinge.
I samband med att ansvarig rektor för Tuna skolområde går till annat arbete är avsikten att överföra grund- och gymnasiesär till respektive rektor på de skolor där verksamheten bedrivs och att behålla träningsskolan som en egen enhet.

Bakgrunden är Den statliga Carlbeckkommitténs utredningar om särskolan. Där framhålls starkt att omgivningen ska anpassas för att kunna inkludera alla, även elever med olika handikapp som utvecklingsstörning.
Ett sätt att öka samverkan kring elever med eller utan handikapp är att en rektor ansvarar för båda grupper av elever, deras lärare och lokaler.
I samband med utredningen föreslås även att fler gymnasieprogram på andra skolor ska öppnas för gymnasiesärskolan.

Utredningen leds av skolchef Margareta Forsberg med arbetsgrupper på olika skolor. Enligt tidsplanen ska utredningen vara klar i maj för beslut i barn- och utbildningsnämnden i juni. Förändringen beräknas träda i kraft hösten 2007.

Mer information
För ytterligare information kontakta Margareta Forsberg 016 – 10 10 60 eller 070 – 341 80 91