Västra Götalandsregionen

SÄS anmäler idag ett patientärende till Socialstyrelsen enligt Lex Maria

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 11:33 CET

Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) lämnar idag en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Händelsen har varit föremål för noggranna genomgångar för att undvika upprepning. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

Den aktuella händelsen inträffade under en förlossning. Man kunde konstatera att barnets tillstånd var sådant att det fanns anledning att påskynda förlossningen. Ansvarig läkare beslutade att detta skulle ske med hjälp av så kallad sugklocka och att detta skulle utföras på operationsavdelningen för att man snabbt skulle kunna utföra kejsarsnitt om så befanns nödvändigt. Överflyttningen till operationsavdelningen och försök till anläggande av sugklocka tog onormalt lång tid. När kejsarsnitt sedan utfördes visade barnet endast svaga livstecken och dess liv kunde inte räddas.

Sjukhusets interna utredning har påvisat oklarheter i ansvars- och roll fördelning i samband med den sällan förekommande åtgärden att avsluta en förlossning med sugklocka på operationsavdelningen. Tydliga rutiner utarbetas nu för dessa situationer.

Varför anmälan enligt Lex Maria?
Biträdande chefläkare anmäler händelsen till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av, allvarlig skada eller sjukdom. Lex Maria-anmälningar görs för att stärka patientsäkerheten, en objektiv utredning av händelser görs och det ger möjlighet att sprida erfarenheterna nationellt och därmed minska risken för upprepning. Ett annat syfte är att patienten och/eller dennas närstående ska får klarhet i vad som har hänt och varför händelsen uppkommit.Kontaktperson: Biträdande chefläkare Claes-Håkan Björklund, tfn 070-202 93 14