Västra Götalandsregionen

SÄS gör anmälan enligt Lex Maria

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 08:52 CET

Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) gör idag en anmälan enligt Lex Maria angående ett självmord som inträffat i samband med vård vid sjukhuset. Det rör sig om en 70-årig man som vårdades på grund av nedstämdhet.

Mannen bedömdes som förbättrad i sin sjukdom och kunde lämna sjukhuset för dagpermissioner. I samband med en sådan permission tog mannen sitt liv.
Sjukhusets interna utredning har inte påvisat någon brist i rutiner eller säkerhet som bidragit till händelsen. Anmälan görs på grund av sjukhusets skyldighet att till Socialstyrelsen anmäla allla fall av självmord som inträffat i samband med vård.Kontaktperson: Biträdande chefläkare Claes-Håkan Björklund, tfn 033-616 49 08, mobil 070-202 93 14