Västra Götalandsregionen

SÄS lämnar idag två patientärenden till Socialstyrelsen enligt Lex Maria

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 09:14 CET

Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) lämnar idag två anmälningar till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Händelserna har varit föremål för noggranna genomgångar vid kliniken. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

Händelserna berör två fall av självmord som inträffat under hösten 2006. I båda fallen har självmordsrisken bedömts vara låg. Patienterna har haft kontinuerlig kontakt med den psykiatriska vården.

Den interna utredningen har inte i något av fallen kunnat påvisa brister i rutiner som direkt orsakat den tragiska utgången.

Varför anmälan enligt Lex Maria?
Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen enligt Lex Maria om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av, allvarlig skada eller sjukdom. Lex Maria-anmälningar görs för att stärka patientsäkerheten, en objektiv utredning av händelser görs och det ger möjlighet att sprida erfarenheterna nationellt och därmed minska risken för upprepning. Ett annat syfte är att patienten och/eller dennas närstående ska får klarhet i vad som har hänt och varför händelsen uppkommit.

Vården har under 2006 dessutom fått ett ökat krav att rapportera självmord enligt Lex Maria. Det innebär att anmälan måste göras om patient begår självmord inom fyra veckor efter kontakt med vården, i de fall självmordet kommer vården till kännedom.Kontaktperson: Biträdande chefläkare Claes-Håkan Björklund, tfn 070-202 93 14