Västra Götalandsregionen

SÄS prövar tidsbeställning via Internet

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 09:17 CET

Som första vårdenhet i regionen startar Södra Älvsborgs Sjukhus den 1 februari en funktion för säker kontakt mellan vårdgivare och patienter via Internet (vgregion.se/sas).

Verksamheten bedrivs som ett försöksprojekt vid fyra enheter; Barn- och ungdomskliniken, Neurologmottagningen, Ortopedkliniken samt STD/Könsmottagningen.
Skyddat användarkonto

Den som är folkbokförd i Västra Götalandsregionen kan skaffa ett användarkonto som gör det möjligt att kommunicera med mottagningarna. Inloggning till kontot sker antingen med e-legitimation eller särskilt lösenord.

När man har användarkonto kan man till exempel

* beställa tid för besök
* av- och omboka besök
* förnya recept
* förnya hjälpmedel
* förlänga sjukskrivning
* beställa journalkopia
* begära intyg samt
* begära att bli kontaktad av kliniken.

Flera fördelar

* Som patient kan man oberoende av tid och plats kontakta kliniken och man slipper vänta i telefonkö.
* Patienten kan via e-post eller sms få en påminnelse när det är dags för besök.
* Även för personer med funktionshinder kan det vara lättare att sköta kommunikationen via datorn än telefonen.
* Vårdgivaren kan vara säker på att patienten är den han utger sig för att vara, vilket man inte kan med vanlig e-postkommunikation. Mottagningen kan även följa upp att patienten tagit emot sitt svar, något man inte heller kan veta när man använder e-post.
* På mottagningen kan man få bättre möjlighet att planera sitt arbete om antalet telefonsamtal minskar.

Om försöket slår väl ut kommer fler kliniker att successivt anslutas till systemet. Detta kan ses som ett steg mot att patienten så småningom själv ska kunna boka sitt besök.

Kontaktperson: Projektledare Uno Axelsson, Informationsavdelningen, tfn 033-616 12 98
Sjuksköterska Hans Lindström, Ortopedkliniken, tfn 033-616 11 29