Västra Götalandsregionen

SÄS uppmärksammar alkohol och hälsa

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 11:08 CET

Under ledning av Folkhälsoinstitutet anordnas vecka 45 en nationell uppmärksamhetsvecka med temat alkohol och hälsa. Under perioden 8 -12 november hälsas alla intresserade att ta del av information och aktiviteter i huvudentréerna på Södra Älvsborgs sjukhus Borås och i Skene.

Syftet med veckan är att rikta uppmärksamhet på alkohol som enskild faktor för ohälsa och att sprida kunskap om hur alkohol inverkar på den egna hälsan.

Enligt folhälsoinstitutet kan en hög alkoholkonsumtion leda till hälsorisker på både kort och lång sikt. Exempel på vad man kan drabbas av är bland annat sömnstörningar, magproblem, högt blodtryck, huvudvärk, ångest samt oro.

- Alkoholberoende och hög alkoholkonsumtion kan orsaka eller förvärra skador och sjukdomar i hela kroppen. Bland annat drabbas man lättare av cancer i munhåla, svalg, luftstrupe, matstrupe, ändtarm, bröst och lever säger Gunnar Gunnarsson, sjuksköterska vid beroendeenheten vid SÄS och ansvarig för temagrupp alkoholprevention.

SÄS är ett hälsofrämjande sjukhus vilket bland annat innebär ett uppdrag att på olika sätt förebygga sjukdom och främja hälsa hos såväl patienter, medarbetare som allmänhet.

-Som sjukvårdpersonal behöver vi vara uppmärksamma på sambanden mellan alkohol och hälsa och inte vara rädda för att ta upp dessa frågor med våra patienter säger Agneta Olofsson, hälsokoordinator vid SÄS.

Föreläsning den 11 november kl. 18.00-19.30 vid SÄS Borås

”Alkohol” –Blir man som folk om man tar ett glas?
Att ett eller två glas om dagen inte är så farligt är en bild som ofta målas upp i media. Men är det sant? Du får svar på vad som händer i kroppen när du dricker och hur du gör för att få veta om du ligger i riskzonen för överkonsumtion.


Föreläsare: Per Anders Hultén, överläkare vuxenpsykiatriska kliniken, SÄS
Lokal: Elin Odencrantssalen, Ingång 29, SÄS Borås.