Malmö Kvinnojour

Säsongsavslutning - Stoika Hristova besöker podcasten Vingar & Våld

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2017 16:29 CEST

Nu släpper Malmö Kvinnojour säsongsavslutningen av podcasten Vingar & Våld. Gästen i våldets värld är denna gång författaren, teologen och prästen Stoika Hristova. Avsnittet heter Själens mörka natt med Stoika Hristova och handlar om Florence Nightingale, om hennes familjs förtryck och om blickens förnekelse. Stoika Hristova har i åtta år forskat kring och skrivit om Nightingale och just färdigställt sitt manus Stål och Själ.

Malmö Kvinnojour ser behovet av en utvidgad dialog kring våld i nära relation och har därför bestämt sig för att till hösten fortsätta med en andra säsong av podcasten Vingar & våld. I podcasten lyfts våldets komplexitet och dess konsekvenser gällande våld i nära relation. Genom att bidra med olika perspektiv, väcka nya tankar och krossa ännu levande myter, är målsättningen att nå ut till några av de tjugofem procent kvinnor i Sverige som utsätts för våld i nära relation under sin livstid. Syftet är därtill att nå ut till anhöriga, vänner och bekanta, de som arbetar med våld i nära relation eller de som på annat sätt mött, sett eller anat våld.

Det är kurator, projektledare och programledare Paula Nauckhoff som bjuder in gäster till våldets värld; en värld fylld av liknelser i vilken Paula har burit in en enorm ek. Till ekens trädkrona och rötter bjuder hon in gäster så som jurister, journalister, författare och poeter.

I trädkronan pratar Paula med gästerna om utsikten över våldets värld. Här handlar samtalen om vikten av att samla bevis inför en rättegång, om säkerhetstänk, om vårdnadstvister och om andra reella situationer som våldsutsatta tvingas hantera i sin strävan efter ett våldsfritt liv. Hit har både Ulrika Rogland och Barbro Sjöqvist kommit.

I ekens rötter pratar Paula med gästerna om insikter och om den inre världen. Podcastens första avsnitt utspelade sig här i ett samtal med Eric Schüldt. Eric och Paula förde ett samtal om påminnelser till det egna rum som går att finna oavsett yttre omständigheter. I det tredje avsnittet pratade Emil Jensen och Paula om den egna viljans kraft och om fantasins nödvändighet.

I säsongsavslutningen pratar Stoika och Paula istället vid en klippkant eftersom deras samtal rör sig kring möjligheten att ta språnget ut mot ett annat sorts liv, ett liv bort från våld.

I tillägg till varje samtal bjuds lyssnaren på en krönika eller en dikt, skrivna på en svart skrivmaskin av en piprökande madame. Här vänds och vrids det på samtalsämnena, blicken lyfts och bidrar med perspektivskiften för att ge liv åt den inneboende styrkan, för att sätta ord på de yttre omständigheterna eller ge en stunds reflektion.

Vingar & våld utvecklas och skapas delvis utifrån de erfarenheter Paula får i sitt arbete som kurator på Malmö Kvinnojour - ur de samtal hon har med våldsutsatta på jouren. Det första avsnittet släpptes den 1 februari 2017. Då släpptes även det sex minuter långa Introduktionsavsnittet där Paula målar upp våldets värld för lyssnaren.

Från och med den 7 juni har vårens alla fem avsnitt släppts. Varje avsnitt har ett unikt tema, en ny gäst och är ca 45 minuter långt. Podcasten finns tillgänglig i vanliga kanaler, såsom Libsyn och Itunes samt på Malmö Kvinnojours hemsida. Höstens första avsnitt kommer i slutet av augusti.

Om Malmö Kvinnojour:Malmö Kvinnojour har funnits sedan 1980 och är en partipolitiskt och religiös obunden förening. Jouren erbjuder skyddat boende samt stöd och rådgivning till våldsutsatta kvinnor. Det ingår i jourens uppdrag att verka förebyggande och sprida kunskap om våld i nära relationer. För mer information: www.malmokvinnojour.se

För frågor, vänligen kontakta:

Felicia Westerdahl, verksamhetsledare Malmö Kvinnojour

Epost: felicia.westerdahl@malmokvinnojour.se

Tel: 076 632 49 13

Paula Nauckhoff, kurator, projektledare, programledare Malmö Kvinnojour

Epost: paula@malmokvinnojour.se

Tel: 076 632 49 48