Vänsterpartiet

Sätt paus för nya externa köpcentra

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 17:02 CEST

Motion från vänsterpartiet:
Sätt paus för nya externa köpcentra

Inför ett tillfälligt stopp för utbyggnad av nya externa köpcentra, skriver sex ledamöter för vänsterpartiet i en motion under allmänna motionstiden i riksdagen.

Idag pågår en skenande utbyggnad av externa köpcentra för handel med livsmedel, kläder, husgeråd, fritidsartiklar m m. En motivering för etableringarna är att det ökar konkurrensen.

Vänsterpartiet ifrågasätter detta. Storskaliga anläggningar lämnar plats för färre aktörer, och i längden riskerar man sämre konkurrens. Externhandel ska inte heller sammanblandas med lågprisbutiker. Både i Danmark och Norge finns lågpriskedjor som etablerar sig i lokala centra och bostadsområden. Boverket framhåller att orter som länge haft externhandel inte har generellt lägre prisnivå .Då förefaller lågpriskoncept mer avgörande. Göteborg är ett exempel.

Externa köpcentra medför flera problem:

· Miljön drabbas. Bilberoendet ökar och det leder till buller, utsläpp, att mer mark tas i anspråk av vägar och att mer energi tas i anspråk.

· Grannkommuner och mindre orter drabbas. Större externa köpcentra etableras oftast nära större orter och det leder till att mindre orters handel utarmas. Glesbygdsverket har visat att utbyggnad av externa centra är en viktig orsak till att alltfler affärer i städer och på landsbygden stängs. Glesbygdsverket har krävt tillfälligt stopp för utbyggnad.

· De som inte har bil får en sämre situation. Kvinnor, pensionärer, funktionshindrade och låginkomsttagare har mer sällan tillgång till bil. Pensionärernas Riksorganisation är kritiska till utbyggnad av externa köpcentra.

Just nu pågår två stora utredningar i planfrågor. Vänsterpartiet anser att ett moratorium (tillfälligt stopp) för externa köpcenta bör införas under den tid utredningarna arbetar, skriver Owe Hellberg, Kjell-Erik Karlsson, Sten Lundström, Sven-Erik Sjöstrand, Karin Svensson Smith och Karin Thorborg i sin motion.

Mer information: Owe Hellberg, tel 070-533 42 01

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, 
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se