Umeå kommun

Sävarcamp får folkhälsopriset 2018

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2018 12:00 CEST

Umeå kommuns folkhälsoråd tilldelar Sävarcamp årets folkhälsopris. Priset får de för sitt aktiva arbete med att utveckla ungt ledarskap, samverkan och engagera ungdomar som ledare.

– Att tidigt lägga grunden för ett aktivt liv med rörelse är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. Därför är det roligt att få uppmärksamma Sävarcamp som får flera barn och unga aktiva både via föreningslivet och sina andra aktiviteter, säger Janet Ågren ordförande folkhälsoråd.

Motiveringen lyder:
Sävarcamp bedriver ett sommarläger och aktivt arbete för ungdomar i 10–13 års ålder. Målet är bland annat att utveckla ungt ledarskap, skapa samverkan mellan olika aktörer, engagera ett antal ensamkommande ungdomar som ledare och de har ett internationellt samarbete.

Umeå kommuns folkhälsopris är nytt för i år. Det är kommunens folkhälsoråd som beslutat att inrätta ett folkhälsopris med syfte att stärka och synliggöra aktörer som arbetat för att förbättra folkhälsan i Umeå. Prissumman är 10 000 kr.

Om Sävarcamp

Sävarcamp är ett sexdagars aktivitetsläger för mellanstadieelever som planeras och leds av ungdomar 16–20 år. I år genomförs Sävarcamp för sjätte året i rad. Styrgruppen består av Sävar IK, Sävspel role-on, Sävar tennisklubb, Sävaråkyrkan, Svenska kyrkan, Salt barn och unga i EFS.

Om folkhälsopriset

Kriterier för folkhälsopriset är att det ska vara en verksamhet eller ett arrangemang som stärkt, synliggjort eller fokuserat på någon av följande kategorier, utifrån Umeå kommuns folkhälsopolitiska mål och prioriteringar 2017-2020:

  • Miljöer och produkter
  • Sexualitet och reproduktiv hälsa
  • Fysisk aktivitet
  • Matvanor och livsmedel
  • Tobak, alkohol, narkotika, doping och överdrivet spelande
  • Psykisk hälsa

Mer information:

Janet Ågren (S)
ordförande
folkhälsorådet
070-610 47 85

janet.agren@umea.se

Per Höglund
Sävarcamp
090-786 94 79
per.o.hoglund@umu.se

Ann-Margrethe Iseklint
folkhälsostrateg
070-644 15 57
ann-margrethe.iseklint@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.