TelecomCity, Karlskrona

SAF SharePoint för Android

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2012 11:53 CEST

Nu lanserar det svenska sakerhets- och mobilutvecklingsföretaget WIP (Wireless Independent Provider AB) SAF SharePoint för Android. Ett säkert sätt för medarbetare att via Android få tillgång till företagets intranät, dokument och filer med en speciell integrering Mot Microsoft SharePoint.

WIPs filosofi är att det är appen som skall vara vägen in till företagets säkra miljö. Många konkurrenter erbjuder Mobile Device Managenent (MDM)-lösningar där man kontrollerar själva mobilerna eller läsplattorna. WIPs strategi, App Management, kontrollerar istället accessen till datan genom en app och tillåter både iPhone, iPad och Androidenheter att få access till känslig information. Med SAF SharePoint för Android kommer du åt företagets SharePoint i en native miljö och kan läsa säkerhetsklassade dokument även om du inte är inne på kontoret. Ingen krånglig VPN uppkoppling krävs och all information är krypterad enligt bankstandard. Direkt när appen stängs rensas all känslig data ur minnet. Dokument kan ges olika säkerhetsklassificering och åtkomst av resurser för grupper och enskilda medarbetare kan enkelt administreras med Microsoft Active Directory. Karlskrona, 5 september 2012

”Att komma åt SharePoint från en Android läsplatta eller mobil i arbetssammanhang har av många IT-chefer setts som en stor risk. Därför har många företag satt upp stränga policys för den här typen av enheter. Antingen bannlyses De i arbetet eller så stryps de med olika MDM- verktyg. Detta uppskattas inte av medarbetaren och därför skapar vi de här produkterna” - säger Per-Ola Carlsson, VD på WIP.

Allt som behövs för att komma igång med SAF SharePoint för Android är inkluderat i standardpaketet. Mer information och white paper om SAF finns på: www.wip.se

För ytterligare information, kontakta:
Per--‐Ola Carlsson, VD, WIP
0708--‐31 91 00,
peoc@wip.se 

Wireless Independent Provider AB) är ett svenskt sakerhets- och mobilutvecklingsföretag som sedan 1999 utvecklar och säljer mobila och webbaserade tjänster och produkter till företag såsom Swedbank, Nordea och BTF. Gemensamt för våra kunder är att de ställer höga krav på oss när det gäller säkerhet, teknisk expertis, tillgänglighet, drift och innovationskraft. WIP har 18 medarbetare och är noterat på Alternativa Aktiemarknaden. www.wip.se WIP är medlemsföretag i affärsnätverket TelecomCity

TelecomCity, som finns i Karlskronaregionen är vad man i branschen kallar en ”hot spot” inom telekombranschen. Sedan mitten av nittio-talet har företagen i TelecomCity arbetat med mobila lösningar, telekommunikation och trådlösa tjänster. Det är här som IT och Telecom har blivit en internationell industri, som består av ett 50-tal branschledande företag som tillsammans har ca 5000 anställda. Här grundades Europolitan, en av de första och sedermera största mobiloperatörerna, som var med och utvecklade den svenska mobilmarknaden. Idag finns, bland många andra, Ericsson och Telenor med i gruppen, liksom en mängd innovativa produktbolag. Dessa bolag och andra gör att vi i regionen och i TelecomCity har hela telecomindustrin på plats. I nätverket ingår också Karlskrona kommun samt Blekinge Tekniska Högskola med fokus på hållbarhet och tillämpade IT.