MedDay AB

SafePoint - ett unikt informations- och övervakningssystem för epidemier som fågelvirus

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 15:24 CEST

Med hjälp av SafePoint kan myndigheter snabbt samla in information om landets hälsoläge och därigenom förhindra epidemier. Systemet fungerar i alla länder där befolkningen
använder mobiltelefoner.
Tjänsten kontrollerar via mobilen hur personen mår. Informationen samlas och kartläggs dygnet runt i en server hos hälsovårdsmyndigheterna.
Systemet består av två delar:
1. SafePoint Pocket (tjänsten i mobiltelefonen).
2. SafePoint Supervisor (mjukvara i en server placerad hos hälsovårdsmyndigheterna).
De som ska använda tjänsten registrerar sig för SafePoint DMS tjänsten. Det ger dem möjlighet till en tvåvägskommunikation med SafePoint Supervisor. Användarna
ombeds att själva hålla uppsikt efter symptom på sjukdomar. Dessa bestäms av hälsovårdsmyndigheterna som skickar information via SafePoint Supervisor. Dessa rapporteras
in enligt ett bestämt tidsschema.
Hälsovårdsmyndigheterna kan därmed snabbt sätta in rätt resurser om hälsoläget förändras å lokal nivå. Sjukhus och räddningstjänsten larmas och de som insjuknat kan
omedelbart få hjälp innan smittan sprids vidare.