SAFETYRESPECT

SafetyRespect har ökat sin omsättning med 66% under 2012-2013 och i november anställs ytterligare fem personer i företaget

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2013 15:20 CET

SafetyRespect växer. I november 2013 nyanställer SafetyRespect fem personer. De nyanställda kommer att öka vår närvaro på nya marknader och stärka vårt varumärke.

– Vi växer kontinuerligt med en kraftfull ökning av omsättning och anställda. Under 2013 har vi nyanställt 8 personer. Kunderna på byggprojekten gillar våra fallskyddslösningar och nu med ökade marknadsandelar ser vi möjligheten att även växa på nya marknader som specialist, säger Tomas Mann, Försäljningschef på SafetyRespect.
– Vi satsar stenhårt på en för vår del växande byggmarknad. Vår styrka är att äga hela värdekedjan från produktutveckling via egen produktion till att som specialist och rådgivare hjälpa våra kunder på byggprojekten med ett samlat grepp gällande fallskyddslösningar, säger Tomas Mann.

Vi går nu in på den för oss viktiga Norska marknaden och sätter upp en verksamhet i Oslo med kontor och depåverksamhet för uthyrning av fallskyddslösningar. Våra tre nyanställda i Oslo kommer från branschen och kommer att sätta SafetyRespect på kartan i Oslo med omnejd.
Vi förstärker också vår närvaro i området Västra och Södra Sverige med en Fallskyddsrådgivare. Till vårt kontor i Veddesta Stockholm tillsätter vi ytterligare resurs inom marknad & ledning.
Att vi förstår byggprocesser och de behov av fallskyddslösningar som uppstår och som rådgivande specialist levererar lösningar är vår viktigaste roll. Vi har utvecklat ett antal system som är anpassade till dagens moderna byggande med montage av prefabsystem i olika material. Bland våra kunder återfinns alla stora byggentreprenörer såväl som de mer lokala byggföretagen, säger Per Ramberger VD.

SafetyRespect AB är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar, tillverkar och marknadsför fallskyddslösningar till byggbranschen. Vår drivkraft är att alla ska känna sig trygga på arbetsplatsen och kunna fokusera på uppgiften istället för den egna säkerheten. Som specialister inom fallskydd är vi tidigt med i byggprocessen för att hjälpa kunden med att lösa alla fallskyddssituationer som kan uppstå. Vi genomför beräkningar, tar fram dokumentation, producerar och levererar lösningar till allt från stora till små byggprojekt. Våra produkter och tjänster bidrar till ökad säkerhet och kvalitet, samt effektivare arbete med bättre totalekonomi som följd.