Sagax

SAGAX ÅRSREDOVISNING FINNS NU PÅ HEMSIDAN WWW.SAGAX.SE

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 16:35 CEST


Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per den 31 december 2008 till 839 000 kvadratmeter fördelat på 110 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap (symbol SAGA och SAGA PREF). Mer information finns på www.sagax.se.