Sagax

Sagax förvärvar fastighet i Göteborg

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 10:34 CET

Sagax har förvärvat fastigheten Lexby 2:29 i Partille kommun. Fastigheten är bebyggd med 9 700 kvadratmeter uthyrningsbar area varav 80 % utgör lager. Lokalerna som är uthyrda till fyra hyresgäster håller genomgående god standard. Fastigheten ligger inom Sagax kärnsegment, lager- och industrifastigheter, och bedöms väl komplettera Sagax fastighetsportfölj.

Fastigheten förvärvas för 49 miljoner kronor och beräknas ge 7,5 % direktavkastning. Tillträde skedde i samband med avtalsundertecknandet.


För ytterligare information, vänligen kontakta
David Mindus, verkställande direktör, telefon 08 - 545 83 540


Om AB Sagax
AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Sagax fokus är lager- och industrifastigheter. Sagax fastighetsinnehav uppgår efter ovanstående förvärv till 474.000 kvadratmeter fördelat över 49 fastigheter. AB Sagax (publ) är anslutet till First North (symbol SAGA). Mer information finns på www.sagax.se