Sagax

Sagax förvärvar fastighet i Huddinge

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 08:59 CET

Sagax förvärvar fastigheten Heden 4 i Segeltorp, Huddinge kommun. Fastigheten förvärvas för 53 miljoner kronor. Fastigheten tillträds den 1 december och beräknas ge 8% direktavkastning. Fastigheten är bebyggd med 4.700 kvadratmeter uthyrningsbar area varav huvuddelen utgörs av lagerlokaler. Återstående area består av butiks- och kontorslokaler.

Fastigheten, som kan nyttjas för handelsändamål, har ett bra skyltläge och bedöms ha en god framtida utvecklingspotential. Sagax äger sedan tidigare den angränsande fastigheten Heden 3 samt ytterligare en fastighet i närområdet.

Kommentar av David Mindus, verkställande direktör:

”I och med förvärvet av Heden 4 har Sagax investerat drygt en miljard kronor under de senaste 12 månaderna. Detta är en hög tillväxttakt för ett bolag av Sagax storlek. Tillväxten ökar successivt riskspridningen i vår hyresportfölj och förbättrar därmed stabiliteten i vår intjäning. Jag upplever att Sagax har goda förutsättningar att fortsätta expandera med bibehållen lönsamhet. ”


För ytterligare information, vänligen kontakta
David Mindus, verkställande direktör, telefon 08 - 545 83 540


Om AB Sagax
AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Sagax fokus är lager- och industrifastigheter. Sagax fastighetsinnehav uppgår efter ovanstående förvärv till 479.000 kvadratmeter fördelat över 50 fastigheter. AB Sagax (publ) är anslutet till First North (symbol SAGA). Mer information finns på www.sagax.se