Sagax

SAGAX FÖRVÄRVAR TVÅ LAGERFASTIGHETER I HELSINGFORS

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 11:29 CET

- Sagax förvärvar två lager- och distributionsfastigheter för 295 Mkr.
- Båda fastigheterna hyrs av det globala transport- och logistikföretaget DSV.
- Fastigheterna är belägna intill Helsingfors internationella flygplats och trafikleden Ring III.
- Uthyrningsbar area uppgår till 27 000 kvadratmeter (byggår 1998-2005). Outnyttjade byggrätter om 18 000 kvadratmeter finns på fastigheterna.

Sagax har avtalat om förvärv av två lager- och distributionsfastigheter i Helsingfors. Liksom Sagax förvärv i Helsingfors i december 2009 är även dessa fastigheter uthyrda till transport- och logistikföretaget DSV.

Båda fastigheterna är belägna i Vanda vilken är en av Helsingfors mest attraktiva delmarknader för lager- och distributionsfastigheter. Fastigheterna har ett fördelaktigt kommunikationsläge med bra infrastruktur endast 5 minuter från Helsingfors internationella flygplats samt i direkt anslutning till trafikleden Ring III.

Fastigheterna omfattar sammanlagt 100 000 kvadratmeter markarea som innehas med äganderätt. Byggnadernas sammanlagda uthyrningsbara area uppgår till 27 000 kvadratmeter. Därutöver finns outnyttjade byggrätter om 18 000 kvadratmeter som möjliggör tillbyggnad av ytterligare höglager. Byggnaderna är uppförda 1998, 2001 respektive 2005. Lokalerna utgörs av höglager, terminallokaler samt kontor. I en av fastigheterna återfinns DSVs finska huvudkontor.

Anskaffningskostnaden uppgår till 295 miljoner kronor motsvarande en direktavkastning överstigande 8 %. Hyresavtalen är 100 % KPI indexerade och har en genomsnittlig löptid om 8,5 år. Förvärven sker i bolagsform och finansieras med befintliga kreditfaciliteter och med eget kapital. Tillträde sker den 31 mars 2010.

Kommentar av David Mindus, verkställande direktör, Sagax:

- "Läget intill både flygplatsen och Ring III bedömer vi som långsiktigt attraktivt. Lokalerna håller hög standard och vi har sedan tidigare en affärsrelation med hyresgästen, DSV. Investeringen kommer att påverka vårt förvaltningsresultat positivt och bidra till att vidare diversifiera vår intjäning."Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 30 september 2009 till 875 000 kvadratmeter fördelat på 112 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap (symbol SAGA och SAGA PREF). Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2010 kl. 11.15.