Sagax

SAGAX INTRESSEFÖRETAG SÖDERPORT AVYTTRAR FÖR 380 MKR

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 16:36 CET

Söderport Fastigheter AB, vilket Sagax äger 50/50 med Hemfosa Fastigheter AB, har avyttrat sex kontorsfastigheter i centrala Malmö. Köpeskillingen uppgår till 380 miljoner kronor vilket är i linje med bokfört värde.

Till följd av försäljningen koncentreras Söderport mot fastigheter i Västberga och kring Årstafältet i Stockholm. Försäljningen frigör finansieringsutrymme om 370 Mkr för Söderport som kan användas för att finansiera såväl investeringar i befintliga fastigheter som förvärv.

Frånträde äger rum den 31 mars 2011.

Kommentar av David Mindus, verkställande direktör, Sagax:

-       "I linje med vad vi tidigare aviserat omstrukturerar vi genom försäljningen delar av Söderports fastighetsportfölj i syfte att koncentrera innehavet och skapa förutsättningar för långsiktigt acceptabel risk och lönsamhet."


För ytterligare information
, vänligen kontakta David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 december 2010 till 1 024 000 kvadratmeter fördelat på 129 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap (symbol SAGA och SAGA PREF). Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
18 februari 2011 kl. 16.00..