Sagax

Sagax säljer fastighet i Järfälla för 53 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 11:32 CET

Sagax säljer fastigheten Veddesta 2:32 i Järfälla kommun för 53 miljoner kronor, vilket överstiger det bokförda värdet med 4,5 miljoner kronor och det ursprungliga anskaffningsvärdet med 19 miljoner kronor. Köpare är Stena Metall som kommer att använda fastigheten för egen verksamhet.

Fastighetens bokförda värde är 48,5 miljoner kronor, vilket i likhet med koncernens övriga fastighetsvärden, fastställts av oberoende värderingsinstitut. Fastighetens ursprungliga anskaffningskostnad uppgick till 34 miljoner kronor.

Fastigheten har en uthyrningsbar area om 9 400 kvadratmeter. Frånträde beräknas ske den 7 december. Den realiserade värdeförändringen kommer att ingå i resultatet för det fjärde kvartalet.

Kommentar av David Mindus, verkställande direktör:

”Köparen avser att utnyttja fastigheten för egen verksamhet och kommer att genomföra stora anpassningar av byggnaderna. Köparen kunde, mot den bakgrunden, erbjuda ett pris som översteg det avkastningsvärde vi kunde motivera för våra aktieägare och vi sålde därför fastigheten. Vi kommer att återinvestera det frigjorda kapitalet i nya investeringar och fortsätta utveckla Sagax.”För ytterligare information, vänligen kontakta
David Mindus, verkställande direktör, telefon 08 - 545 83 540


Om AB Sagax
AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Sagax fokus är lager- och industrifastigheter. Sagax fastighetsinnehav uppgår efter ovanstående försäljning till 469.000 kvadratmeter fördelat över 49 fastigheter. AB Sagax (publ) är anslutet till First North (symbol SAGA). Mer information finns på www.sagax.se