Sagax

SAGAX VALBEREDNING HAR UTSETTS

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 16:04 CEST

I enlighet med beslut på Sagax årsstämma 2010 har Sagax styrelseordförande tagit kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2010 och en valberedning har därefter utsetts. I enlighet med årsstämmobeslutet skall den utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Valberedningen har följande sammansättning:

Björn Alsén, som representant för David Mindus med bolag.
Erik Salén, som representant för familjen Salén med bolag.
Håkan Engstam, som representant för M2 Capital Management AB.
Göran E Larsson, styrelseordförande i AB Sagax.


Valberedningen kan kontaktas via Sagax växel, 08-545 83 540.


Om AB Sagax
AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per den 30 september 2010 till 1 019 000 kvadratmeter fördelat på 127 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap (symbol SAGA och SAGA PREF). Mer information finns på
www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2010 kl. 16.00.