Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset får fortsatt förtroende för rikssjukvårdsuppdrag inom hjärtkirurgi

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2013 13:08 CET

Rikssjukvårdnämnden ger Västra Götalandsregionen, genom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, förlängt tillstånd att bedriva rikssjukvård dels för hjärtkirurgi på barn , dels för hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel. Liksom tidigare delas rikssjukvårdsuppdraget med Skånes universitetssjukhus i Region Skåne.

En av dem som gläds över beskedet är Mats Synnergren, överläkare i barnhjärtkirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Det visar att vi ger god sjukvård och att vi har haft genomgående stabila resultat under många år. En styrka, som jag vill framhålla, är det goda samarbetet inom vår verksamhet mellan alla delar i hjärtsjukvårdskedjan. Vi har ett väl utvecklat teamarbete där allas insatser är viktiga.

Rikssjukvårdsnämndens beslut innebär att rikssjukvårdsuppdraget nu förlängs från den 1 juli 2014 till och med 31 december 2019. Beslutet innebär i praktiken att Skånes universitetssjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset även framöver kommer vara de sjukhus i landet som utför behandlingen med hela landet som upptagningsområde.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är det sjukhus i landet som har flest rikssjukvårdsuppdrag.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets rikssjukvårdsuppdrag
– Barns ögonsjukdomar
– Barnhjärtkirurgi
– Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel
– Hjärttransplantation
– Levertransplantation
– Lungtransplantation
– Viss kranofacial kirurgi

Kontakt

Ta kontakt med Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst för mer information 031-342 96 00


Sahlgrenska Universitetssjukhuset är norra Europas största universitetssjukhus. Här finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Inom cirka 25 specialiteter har vi spetskompetens och behandlar patienter från hela Sverige. Den kliniska forskningen i samarbete med Sahlgrenska akademin är en naturlig del av sjukvården.