Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har utsetts att utföra hjärttransplantationer

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 14:28 CET

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett av två sjukhus i Sverige som får utföra hjärttransplantationer. Det har Socialstyrelsens rikssjukvårdsnämnd idag beslutat. Tillståndet gäller från och med den 1 juli i år.

– Det är ett glädjande besked som vi är stolta över. Att koncentrera högspecialiserad vård som denna är viktigt för patienterna och för förutsättningarna för forskning och fortsatt utveckling, säger Jan Eriksson, sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Det andra sjukhuset som får utföra hjärttransplantationer är Skånes Universitetssjukhus. Även Karolinska Universitetssjukhuset hade ansökt om tillstånd men Rikssjukvårdsnämnden bedömde att hjärttransplantationer ska centraliseras till två sjukhus, i Göteborg och Malmö/Lund.

- Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus är de sjukhus som har de bästa förutsättningarna att utföra hjärttransplantationer av de tre sökande, säger Lars-Erik Holm, som är Socialstyrelsens generaldirektör och ordförande i Rikssjukvårdsnämnden.

Michael Olausson, professor och verksamhetschef för Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset är påtagligt nöjd.

– Det här är bra, framför allt för patienterna. Genom att vi får större patientvolymer kommer resultaten genomgående att bli ännu bättre, säger han.

– Dessutom ger fler patienter oss möjlighet att upprätthålla kompetensen på sjukhuset och att nå viktiga forskningsframsteg.

Rikssjukvårdsnämndens kriterier för de sjukhus som valts ut är att sjukhusen kan ge vård som är säker, patientfokuserad, jämlik samt kunskapsbaserad och ändamålsenlig. Dessutom ska sjukhusen ha en god beredskap för att kunna hantera resursbortfall av utrustning, lokaler och personal samt en förmåga att utöka befintlig verksamhet.

En rangordning av de sökande har gjorts. Den baseras på en bedömning av patientvolymer, organisatoriska förutsättningar, forskningsverksamhet och geografiskt läge.

Tillstånden löper från den 1 juli i år till den 30 juni 2015. Verksamheten kommer att följas upp årligen och 2014 påbörjas en omfattande utvärdering inför en ny tillståndsperiod.

Mer om Rikssjukvård: www.socialstyrelsen.se/riks

Fakta:

År 2009 utförde Sahlgrenska Universitetssjukhuset 32 av de 55 hjärttransplantationerna i landet.


Kontaktperson: Michael Olausson, professor och verksamhetschef vid Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tel 031-342 38 80 mobil 070- 543 43 60