Logica CMG (wm-data)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset väljer ekonomisystem från WM-data

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 09:36 CET

WM-data har tecknat ett avtal med Sahlgrenska Universitetssjukhuset om införande av ekonomisystemet Raindance. Systemet installeras i etapper och beräknas vara i full drift under hösten 2004. Avtalet omfattar licenser, utbildnings- och konsulttjänster samt drift av systemet. Ordervärdet uppskattas till 15 miljoner SEK över fem år.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Norra Europas största sjukhus med 17 000 anställda och en årsomsättning på 9,9 miljarder SEK. Sjukhuset ingår i Västra Götalandsregionen och består av 10 områden fysiskt placerade på enheterna Sahlgrenska, Mölndal, Östra, Lillhagsparken och Högsbo. WM-datas ekonomisystem Raindance installeras nu i verksamheten i syfte att effektivisera de administrativa processerna inom sjukhuset.

- Genom Raindance får vi en effektivare informationshantering och en ökad kvalité i uppföljningen, säger Lars-Olof Rönnqvist, ekonomidirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Raindance är ett erkänt och väl beprövat ekonomisystem, vilket känns tryggt. Dessutom medför systemet en ökad kostnadseffektivitet i våra administrativa processer.

Den nya lösningen innehåller bland annat en informationsportal för ekonomi- och personaluppföljning för alla verksamhetsansvariga. Detta avses senare att kompletteras med verksamhetsdata. Dessutom kommer alla leverantörsfakturor att hanteras helt elektroniskt inom organisationen.

- Det är viktigt att ett ekonomisystem utgör ett verkligt stöd för användaren. Raindance är utvecklat utifrån användarens behov med syfte att effektivisera de administrativa processerna, säger Mats Dahl, produktansvarig för Raindance inom WM-data. Ett enkelt, lättanvänt och modernt ekonomisystem innebär för Sahlgrenska att de kan frigöra värdefull tid att istället ägna åt kärnverksamheten.

För ytterligare information kontakta:
Bo Andersson, ekonomichef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tfn: 031-3432565,
e-post: bo.a.andersson@vgregion.se

Per Nyström, affärsansvarig WM-data, mobtfn: 0733-983334, e-post: penyt@wmdata.com

Mats Dahl, produktansvarig för Raindance inom WM-data, mobtfn: 0733-98 34 22,
e-post: madah@wmdata.com

WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till ca 7 000 MSEK och antalet medarbetare är ca 6 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se