Svenska institutet

Sajt för internationella studenter hjälper svenska företag i utlandet

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 08:08 CEST

Antalet internationella studenter i Sverige ökar. Idag finns 28000 internationella studenter i Sverige, vilket är nio procent fler än läsåret innan och nu motsvarar ett helt universitet. För att ge dessa studenter en mötesplats, och för att stärka rekryteringsmöjligheterna hos svenska företag i utlandet, lanseras nu SwedenInTouch.se. Sajten utgör det första nätverket för internationella studenter i Sverige som helhet, och är troligen först i världen med att på Internet samla samtliga utbytesstudenter till ett enskilt land.


- Utländska studenter kan bli viktiga informella ambassadörer för Sverige. Genom att ge studenterna en möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter i Sverige och träffa andra studenter som varit i vårt land ökar deras nytta av studierna och de får en aktuell och förhoppningsvis positiv bild av Sverige, säger Olle Wästberg, generaldirektör vid SI.

Stor ökning från Pakistan, Kina och Iran
Av samtliga internationella studenter till Sverige under läsåret 2006/07 kom enligt statistik från Högskoleverket drygt en tredjedel från länder utanför EU. Studenterna var relativt jämnt fördelade könsmässigt, men överrepresenterade inom ekonomi och teknik. Hela 21 procent kom från Asien. En extra tydlig ökning märks från Pakistan, Kina och Iran, där antalet studenter till Sverige ökat med 41 till 66 procent under 2006/07. Bland annat genom SI-administrerade Pakistan Overseas Scholarship Scheme kommer sedan 2006 ett stort antal studenter till Sverige från Pakistan.

SwedenInTouch.se för utbytesstudenter och företag
Med anledning av de många internationella studenter som kommer till Sverige varje år, lanseras den 1 oktober sajten SwedenInTouch.se officiellt. Målet för 2008 är att nå 3 000 av de internationella studenter som finns i landet. Slutgiltigt mål är att samtliga 41 svenska högskolor och universitet finns representerade på sajten. Studenterna får därmed en gemensam yta för sina Sverigerelaterade frågor och diskussioner. När de återvänt till sina respektive hemländer kan de på SwedenInTouch.se sedan hitta, och delta i, Sverigerelaterade evenemang i utlandet från bland annat svenska utlandsmyndigheter.

- Vår ambition är att studenterna delar med sig av sina erfarenheter om Sverige på sajten till nya blivande studenter. De kommer dessutom att enklare och snabbare kunna nå svenska företag i utlandet, som i sin tur genom sajten kan få tag på duktiga nyutexaminerade personer med Sverigeerfarenheter, säger Maureen Hoppers, projektledare på SI för SwedenInTouch.se.


För mer information, vänligen kontakta:

Joakim Lindberg, press- och informationsansvarig, Svenska institutet, telefonnummer: 08-453 78 01, mobilnummer: 073-684 20 22, e-postadress: joakim.lindberg@si.se

Maureen Hoppers, projektledare Svenska institutet, telefonnummer: 08-453 78 55, mobilnummer: 073-231 85 11, e-postadress: maureen.hoppers@si.se


www.si.se

www.swedenintouch.se