Web Service Award AB

Sajtkrascher går att undvika

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 10:22 CEST

Hela 62 procent av Sveriges största webbplatser har ingen extern övervakning, det vill säga att man löpande kontrollerar att webbplatserna är tillgängliga för besökarna. Så många som 35 procent säger att de inte vet om de har någon övervakning överhuvudtaget.

Detta visar trendundersökningen "Hur mår Sveriges webbplatser" som är utförd av Web Service Award baserad på enkätintervjuer med drygt 600 webbplatsansvariga.

Web Service Award och SiteScanner har gjort en gemensam analys över den upplevda och den faktiska tillgängligheten på webbplatserna. Våra studier visar tydligt på att enbart övervaka webbplatsens förstasida räcker inte. I många fall hade förstasidan mycket god tillgänglighet och snabba laddningstider enligt mätningarna, men trots detta upplevde besökarna webbplatsen som instabil och långsam. Det visade sig att när SiteScanner i dessa fall gick djupare och lät testa själva tjänsten så var tillgängligheten låg. Ofta handlade det om att en transaktion tog lång tid att genomföra eller att ett köp överhuvudtaget inte gick att genomföra.

Många exempel visar att en tjänst kan ligga nere ur besökarens perspektiv trots att alla kontrollampor i serverrummet lyser grönt. Detta visar tydligt att det inte räcker med att endast övervaka förstasidan på en webbplats eller bara ha intern kontroll.

Det är anmärkningsvärt att extern övervakning ses som en icke-fråga för många med tanke på vilka konsekvenser en dålig serverkapacitet eller ett driftavbrott kan få för webbplatsens trovärdighet och inställningen till varumärket. Det är en informationsbrist som kan visa sig bli förödande och resultera i förlorade intäkter, ökade kostnader och att man skrämmer bort besökarna från webbplatsen.

Trendundersökningen "Hur mår Sveriges webbplatser?" visar att endast 21 procent av de största webbplatserna i Sverige har lasttestat sin webbplats för att mäta dess kapacitet. Det är tydligt att det råder stor okunskap bland de webbplatsansvariga eftersom hela 39 procent uppgav att de inte visste om de gjort ett lasttest eller ej på sin webbplats.

Extern övervakning och lasttester av webbplatsen i kombination med besöksstudier ger webbplatsansvariga en kraftfull verktygslåda för att förstå hur deras webbplatser mår.

- Det är förvånade att inte fler uppmärksammar detta med tanke på de stora kostnader som det innebär när servrarna klarar besökstillströmmningen, säger Pierre Du Rietz, VD på Web Service Award.

Om undersökningen

Undersökningen "Hur mår Sveriges webbplatser?" genomförs av undersökningsföretaget Web Service Award AB för att ta reda på hur Sveriges webbplatsansvariga upplever kvaliteten på sina webbplatser och sin arbetssituation. Den har genomförts varje år sedan 2006. I år omfattar den drygt 600 respondenter.

Rapporten "Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2009" kan laddas hem från: http://www.webserviceaward.com/pdf/Trendrapporten_2009_WSA.pdf

Web Service Award

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker, pierre.durietz@webserviceaward.com,070-544 07 77

Åsa Jonsson, Presskontakt, asa.jonsson@webserviceaward.com, 070-536 03 66

Web Service Award är marknadsledande undersökningsföretag specialiserat på undersökningar via internet. Sedan år 2000 genomförs Web Service Indexmätningar som visar vad Sveriges internetanvändare anser om kvaliteten på svenska företags, myndigheters och organisationers webbsatsningar.

Information om Web Service Awards produkter och tjänster finns på www.webserviceaward.com.

SiteScanner Europe AB

Olle Bodelius, VD, olle@sitescanner.se, 0709-453118

SiteScanner är marknadsledande i Norden inom extern webbövervakning. Tillgänglighet, svarstid och kapacitet på kundernas webbsidor kontrolleras ur användarens perspektiv. Genom effektiva övervaknings- och larmsystem kan SiteScanners kunder minska nertiden för affärskritiska webbtjänster och säkra sina intäkter.

Information om SiteScanners produkter och tjänster finns på www.sitescanner.se