Stål- och Metallföreningen

Sakta men säker ökning av försäljningen av stålprodukter

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2016 12:50 CEST

Stål- och metallföreningens index över försäljningen av stålprodukter för första kvartalet 2016 visar på en ökning av försäljningen med 2,5 procent jämfört med motsvarande kvartal 2015.

Jämfört med föregående kvartal är ökningen 0,5 procent.

För helåret räknar vi med fortsatt ökad försäljning och att helåret blir bättre än 2015. Främst beroende på bygg och infrastruktur. Även fordonsindustrin bidrar till den positiva utvecklingen.

Stål- och metallföreningen sammanställer löpande data över marknadsutvecklingen. Utifrån detta material presenteras ett index över lagerförsäljningen samt förändringen av lagerstorleken. Detta index baseras på 2008 års försäljning och publiceras kvartalsvis.

Stål- och metallföreningen samlar de ledande
leverantörerna av stål och metaller till den svenska marknaden. Totalt
levererar företagen cirka 1,5 miljoner ton per år till den svenska marknaden.
Detta motsvarar ett marknadsvärde av cirka 20 mdr kronor. Största kundsegmentet är
verkstads- och byggindustrin. Främst levereras balk, armeringsjärn, plåt och
rör.