Sala Sparbank

Sala Sparbank först i banksektorn med en certifierad miljörevisor

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2012 12:11 CEST

Annika Nelson Berg på Sala Sparbank kan titulera sig certifierad miljörevisor. Hon är den första revisorn inom den svenska bank- och finanssektorn som fått sitt kompetenskvitto av SIS, Swedish Standards Institute.

Sparbankerna har varit tidigt ute med att bedriva aktivt miljöarbete. Redan år 2002 var Sala Sparbank den första banken som miljöcertifierades i Norden.

– För banken innebär certifieringen en kvalitetssäkring på de interna miljörevisionerna som genomförs och en opartisk värdering på kompetensen. Dessutom kan banken nu med en certifierad internrevisor erbjuda andra banker och företag en kvalificerad miljörevision, säger Christer Eklind, vd Sala Sparbank.

– Certifieringen är en bekräftelse om att man har goda kunskaper inom miljö, miljöteknik, miljöledningssystem, lagar och regler. För mig är det ett kompetenskvitto och för banken en säkerhet att vi kan genomföra internrevisioner på ett kvalificerat sätt, säger Annika Nelson Berg.

SIS har som enda aktör ett program för certifiering av miljörevisorer. Certifieringen är framtagen tillsammans med intresseföreningen MIS, Miljörevisorer i Sverige.

– Genom att revisorerna certifieras kan vi bättre kvalitetssäkra miljöarbetet i sin helhet. Kunniga och skickliga revisorer behövs för att nå miljömålen, säger Helen Strandgren, verksamhetsansvarig för personcertifiering på SIS.

Certifieringen utförs av SIS Förlag AB som har ackrediterats av SWEDAC som certifieringsorgan för miljörevisorer. En certifierad miljörevisor kan utföra första- eller andraparts miljörevisioner eller arbeta som tredjepartsrevisor på uppdrag av ett certifieringsorgan. Mer information på www.sis.se/personcertifiering

Mer information om Sala Sparbanks miljöarbete finns på www.salasparbank.se/miljo

För mer information, kontakta:
Annika Nelson Berg, miljöansvarig, miljöcertifierad revisor Sala Sparbank, 0224-850 37, annika.nelson@salasparbank.se
Christer Eklind, vd Sala Sparbank, 0224-850 80, christer.eklind@salasparbank.se
Helen Strandgren, verksamhetsansvarig Personcertifiering SIS, 08-555 523 08, helen.strandgren@sis.se
Erika Messing, pressansvarig SIS, 08-555 520 97, erika.messing@sis.se