Livsmedelsverket

Salmonella från alfalfagroddar

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 16:08 CEST

Under juli och augusti har två olika utbrott av Salmonella förekommit i Sverige, med 45 respektive 90 insjuknade. Livsmedelsverket arbetar tillsammans med Smittskyddsinstitutet, berörda smittskyddsenheter och kommuner för att spåra smittkällorna.Under juli har ett utbrott av Salmonella Stanley förekommit i Sverige med 45 insjuknade. Smittskyddsutredningen visade att alfalfagroddar var den mest sannolika smittkällan. Nu har Salmonella påvisats i frön till alfalfagroddar och en bestämning av vilken Salmonella-typ det rör sig om pågår. Inga alfalfagroddar från detta parti finns kvar på marknaden. För mer information, se länk nedan.


Även ett utbrott av Salmonella Java pågår, där smittkällan fortfarande är okänd. Hittills har 90 fall konstaterats och de flesta är från västkusten. Smittskyddsinstitutet, berörda smittskyddsenheter och kommuner och Livsmedelsverket samarbetar för att spåra smittkällan. För mer information, se länk nedan.


Ytterligare upplysningar
Therese Westrell, tillsynsavdelningen, tel 018-17 55 83
Mats Lindblad, mikrobiologiska enheten, tel 018-17 56 95Mer information

Salmonella Stanley-utbrottet på Smittskyddsinstitutets webbplats

Salmonella Java-utbrottet på Smittskyddsinstitutets webbplats

Allmänt om salmonella på Livsmedelsverkets webbplats

http://www.slv.se/templates/SLV_NewsPage.aspx?id=20060&epslanguage=SV