Livsmedelsverket

Salmonella i flera djurbesättningar i östra Götaland

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2003 10:34 CEST

På ett stort antal svingårdar i Östergötland har Salmonella cubana påvisats. Smittan finns också på gårdar i angränsande län, dock i mindre omfattning, Gårdarna har smittats via foder.

Alla grisar som är positiva på Salmonella avlivas och destrueras. I princip slaktas alltså bara djur från drabbade besättningar som vid undersökning visat sig vara fria från Salmonella. Dessutom sker slakten i särskild ordning. Det innebär att varje griskropp provtas och hängs undan tills provtagningsresultatet föreligger. Grisar som då visar sig vara positiva på Salmonella destrueras och kommer således inte vidare i livsmedelskedjan.

- Vi är tämligen övertygade att vi med dessa åtgärder bryter smittkedjan ut till konsumenterna och att man lugnt kan konsumera svenskt griskött, säger veterinär Lars Plym Forshell, Livsmedelsverket.

Provtagning av alla gårdar har genomförts, men alla undersökningsresultat är inte färdiga. Klart är emellertid att antalet smittade gårdar är mycket stort. Jordbruksverket har tillskjutit extra resurser för att utredning och åtgärder på gårdarna ska påskyndas.

Ytterligare information finns på Jordbruksverkets webbplats : www.sjv.se och på SVAs webbplats : www.sva.se