Livsmedelsverket

Salt i maten - mera data krävs

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2003 11:06 CEST

- Höga halter av salt i maten är av olika orsaker ett problem i hela Europa. Däremot är inte intaget av salt i Sverige så alarmerande högt som njurläkare Mattias Aurell gör gällande i en debattartikel i DN i dag. Det anser Åke Bruce, professor vid Livsmedelsverket.

Finland lagstiftade i början av 1990-talet för att komma åt överanvändningen av salt. Varför följer inte Livsmedelsverket samma linje, undrar Mattias Aurell i debattartikeln.

- I dagens läge är detta en EU-fråga och vi skulle inte kunna lagstifta ensamma, säger Åke Bruce. Vi har dock inlett diskussioner om salt i livsmedel med livsmedelsbranschen.

- Färska data om hur mycket salt vi får i oss via maten är en förutsättning för att kunna gå vidare. De uppgifter vi har idag är några år. Vi vill ha ett värde på hur stort saltintaget är idag. Det är inte minst viktigt för att kunna mäta eventuella förändringar.

Enligt undersökningar och beräkningar från början av 1990-talet får vi i oss omkring 8-9 g salt per person och dag. Även kostvaneundersökningen Riksmaten 1997/98 visade på liknande siffror. Åke Bruce påpekar att finnarna hade en högre konsumtion av salt när politikerna beslutade att lagstifta för att få ner saltintaget.

Livsmedelsverket rekommenderar att saltintaget begränsas till 5 gram per dag.

Ytterligare upplysningar: Professor Åke Bruce 0709-17 56 88

Mera om salt på webbplatsen:
Råd - Salt och blodtryck
Saltkonsumtionen inte alarmerande hög (11 dec 2002)