Saltå Kvarn

Saltå Kvarn satsar på mer hållbara arbetssätt

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 10:00 CET

Det är inte bara de ekologiska råvarorna och produkterna som ska vara hållbara, utan också arbetssättet i hela företaget. Nu satsar Saltå Kvarn på att förbättra alla sina processer enligt Lean-konceptet, för att på så sätt arbeta ännu mer resurseffektivt och hållbart. Det sker i samarbete med det delvis EU-finansierade projektet MatLust.

Lean är ett världsledande förbättringskoncept och en filosofi med ursprung i Japan. Det bygger mycket på medarbetarnas delaktighet och går ut på att synliggöra arbetsprocesserna i det dagliga arbetet och på så sätt upptäcka och ta bort olika former av resursslöserier som lätt uppstår i alla typer av verksamheter. Man effektiviserar processerna genom att i alla lägen fokusera på att lägga tid och resurser på sådant som verkligen skapar mervärde för kunderna. Lean innehåller en rad systematiska metoder och verktyg som stöd för detta.

Saltå Kvarns syften med satsningen på Lean är att bli ännu mer hållbart som företag samt att öka konkurrenskraften och även lönsamheten.

– Vi ska genomgående arbeta lite smartare och hela tiden hitta nya förbättringar i den riktningen. För oss kan det exempelvis handla om att på olika sätt minska svinnet ytterligare, använda energi ännu effektivare och att undvika onödigt arbete, säger kvarnchef Lisa Trolle.

– I Lean-filosofin finns även mycket av mjuka värden och en respekt för alla inblandade som stämmer med vår filosofi. Genom att ständigt arbeta allt smartare och resurseffektivare tar vi bland annat bättre hand om både det som våra leverantörer producerar med kärlek och omsorg och det arbete vi själva gör.

I satsningen på Lean får Saltå Kvarn kunskapsstöd från det femåriga projektet MatLust, vars syfte är att bidra till en hållbar utveckling inom livsmedel i Stockholmsregionen. Processutveckling genom Lean är ett av sju delområden där mindre och medelstora livsmedelsföretag i Stockholms län kan få kostnadsfritt stöd för att utveckla sin hållbarhet. Bakom MatLust står Europeiska regionala utvecklingsfonden, Södertälje kommun och Destination Södertälje, i samarbete med bland annat Kungliga Tekniska Högskolan. MatLust-projektet utgår från Södertälje kommuns prisbelönta arbete med hållbara måltider i sina verksamheter samt en lång och forskningsbaserad tradition av hållbar livsmedelsproduktion i regionen, bland annat genom företag som Saltå Kvarn.

För mer information kontakta:

Lisa Trolle, kvarnchef, 08-551 508 22, lisa.trolle@saltakvarn.se

Jennifer Key, pressansvarig 08-551 508 29, jennifer.key@saltakvarn.se

Alla Saltå Kvarns produkter kommer från ekologiska jordbruk. Odlingen och förädlingen av råvarorna sker på ett naturligt och varsamt sätt, vilket bidrar till att slutprodukten smakar så mycket mer. Av det naturen ger – och inget annat. Läs mer på www.saltakvarn.se.