SalusAnsvar AB

SalusAnsvar avyttrar Cosa Försäkrings AB i likvidation

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 13:02 CET

SalusAnsvar AB (publ) avyttrar Cosa Försäkrings AB i likvidation till Alpha Holding A/S.

Cosa Försäkrings AB i likvidation är försatt i run-off och ägs till 49 procent av SalusAnsvar AB och till 51 procent av Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar. Kostnaden för avyttringen uppgår till cirka 24 miljoner kronor vilken fördelar sig i enlighet med respektive bolags ägarandel.

När Cosa nu definitivt separeras från SalusAnsvar innebär det även att förlusterna från de under 2001 nedskrivna förlagslånen från SalusAnsvar till Cosa om 65 miljoner kronor respektive 10 miljoner kronor blir definitiva. Bolagets bedömning är att de förlusterna därmed blir avdragsgilla och ger en positiv resultateffekt om 18 miljoner kronor för SalusAnsvar AB.

- Avyttringen av Cosa är en viktig affär för att minimera alla eventuella risker för Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar och för SalusAnsvar AB, säger Carl-Viggo Östlund, vd SalusAnsvar AB.

Cosa Försäkrings AB trädde i likvidation i maj 2001. Verksamheten består i huvudsak av skadehantering av skador som inträffat till och med den sista december 1999.

Alpha Holding A/S är ett danskt bolag som rapporterar till Finanstilsynet, Danmarks motsvarighet till Finansinspektionen. Bolagets verksamhet går bland annat ut på att förvärva och förvalta försäkringsbolag som är försatta i run-off.

För ytterligare information:
Carl-Viggo Östlund, verkställande direktör, 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01
Jonas Burvall, informationschef, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61

SalusAnsvar AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Affärsidén är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar.

SalusAnsvars primärkunder är organisationer och slutkunder är medlemmarna i dessa organisationer. Marknaden omfattar cirka 1,5 miljon personer, bestående av medlemmar med familj, i någon av de 54 organisationer SalusAnsvar har samarbete med. SalusAnsvar har 540 000 kunder, av dessa är 210 000 välfärdsförsäkringar.