SalusAnsvar AB

SalusAnsvar i banksamarbete med Skattebetalarna

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2004 16:06 CEST

SalusAnsvar AB (publ) har i dag tecknat bankavtal med organisationen Skattebetalarnas Förening. Samarbetet omfattar både sparande- och låneprodukter som kommer att erbjudas föreningens cirka 150 000 medlemmar.

SalusAnsvar Bank tecknar genom det nya samarbetet sitt största avtal. Produkterna kommer att erbjudas under namnen Skattebetalarnas Medlemskonto, Medlemskonto Kapital samt Medlemslån.

- SalusAnsvars affärsidé är att stärka organisationers konkurrenskraft och det är därför mycket glädjande att Skattebetalarna givit oss detta förtroende. Det här avtalet är ett viktigt genombrott eftersom det är en ny typ av organisationssamarbete. Tidigare har vi varit mer inriktade på akademiker- och nykterhetsorganisationer. Nu breddar vi vårt kundunderlag inom organisationssfären, säger Carl-Viggo Östlund, vd SalusAnsvar.

Skattebetalarnas Förenings målsättning är att verka för sparsamhet i offentlig förvaltning, sänkta skatter, tydligt redovisade skatter och ökad rättssäkerhet i skattefrågor.

- Bland våra medlemmar finns ett mycket stark intresse för privatfinansiella tjänster. Därför är vi väldigt glada att vi nu tillsammans med SalusAnsvar kan erbjuda både sparande och lån till förmånliga räntor, säger Staffan Wennberg, Marknadschef på Skattebetalarnas Förening.

För ytterligare information:
Carl-Viggo Östlund, verkställande direktör, 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01
Olle Anderson, chef organisationskontakt, 08-55 54 51 95, 0709-11 61 95
Jonas Burvall, informationschef, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61

SalusAnsvar AB (publ) är finansiell koncern noterad på Stockholmsbörsens O-lista. SalusAnsvar har cirka 350 000 kunder av vilka merparten är medlemmar i akademikerorganisationer och idéburna organisationer.

SalusAnsvars affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar.