SalusAnsvar AB

SalusAnsvar inleder produktsamarbete med Vital Link

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2003 09:32 CET

SalusAnsvar har i dag skrivit under ett samarbetsavtal med det norska
företaget Vital Link. Samarbetet innebär att SalusAnsvar kommer att
erbjuda sina kunder ett brett urval av fondförsäkringar.

I första hand är det pensions- och kapitalförsäkringar för
privatpersoner som kommer att erbjudas kunderna. Företags- och fond-i-
fondprodukter beräknas finnas med i sortimentet under januari 2004.

- Samarbetet med Vital Link följer vår strategi med fokus på
paketering och distribution, där produktion sker utanför koncernen. De
fondförsäkringar som vi gemensamt utarbetar erbjuds sedan till medlemmar
i våra samarbetsorganisationer, säger Carl-Viggo Östlund, vd
SalusAnsvar.

Den fastslagna strategin för SalusAnsvar med fokus på att paketera och
distribuera finansiella tjänster har lett till ett flertal
produktsamarbeten. Den senaste samarbetspartnern Vital Link Sverige AB
är en svensk filial till Vital Link AS som är Norges största
fondförsäkringsbolag och som ägs av DnB NOR.

- Genom att vi nu även kan erbjuda våra kunder fondförsäkringar
har vi ytterligare breddat vårt kunderbjudande. Vi har märkt av en ökad
efterfrågan på fondförsäkringar och genom Vital Link har vi funnit en
säker samarbetspartner, säger Carl-Viggo Östlund, vd SalusAnsvar.


För ytterligare information:

Carl-Viggo Östlund, verkställande direktör,
08-55 54 50 01, 0709-11 60 01

Jonas Burvall, pr-ansvarig,
08-55 54 50 61, 0709-11 60 61

SalusAnsvar AB (publ) är finansiell koncern noterad på Stockholmsbörsens
O-lista. SalusAnsvar har drygt 380 000 kunder av vilka merparten är
medlemmar i akademikerorganisationer och idéburna organisationer.

SalusAnsvars affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft
genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde
hos deras medlemmar.