SalusAnsvar AB

SalusAnsvar och Akademikerförsäkring avbryter samarbete

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 15:07 CEST

SalusAnsvar AB (publ) och Akademikerförsäkring har i samråd beslutat att avbryta sitt samarbete kring motorförsäkring.

Det var i september förra året som SalusAnsvar AB och Akademikerförsäkring inledde ett samarbete kring motorförsäkring. Nu väljer parterna, bland annat mot bakgrund av den nya lagen om försäkringsförmedling, att i förtid avbryta samarbetet. Det avbrutna samarbetet får marginella konsekvenser för SalusAnsvar AB.

Vid frågor vänligen kontakta:
Carl-Viggo Östlund, verkställande direktör, 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01
Jonas Burvall, informationschef, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61

SalusAnsvar AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Affärsidén är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar.

SalusAnsvars primärkunder är organisationer och slutkunder är medlemmarna i dessa organisationer. Marknaden omfattar cirka 1,5 miljon personer, bestående av medlemmar med familj, i någon av de 54 organisationer SalusAnsvar har samarbete med. SalusAnsvar har 540 000 kunder, av dessa är 210 000 välfärdsförsäkringar.