SalusAnsvar AB

SalusAnsvar prisas för kundorientering

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2003 08:47 CEST

I dag blir SalusAnsvar kvalitetscertifierade enligt standarden ISO 9001:2000. Certifikatet erhålls för det interna kvalitetsarbete som kontinuerligt genomförs för att förbättra kundservicen.

ISO 9001:2000 är en internationell standard med ett tydligt kundfokus, bland annat genom mätningar för att kontrollera kundnöjdhet. Standarden lyfter fram värdet av ständig förbättring i verksamheten genom väl fungerande processflöden.

- Våra kunder förtjänar bra service. Den kvalitetshöjande process som lett fram till vår ISO-certifiering har gett oss en karta som gör att vi inte springer vilse i vår målsättning att vara bäst i försäkringssverige på kundorientering, säger Carl-Viggo Östlund, vd SalusAnsvar.

Det Norske Veritas som reviderat SalusAnsvar konstaterade i sin revisionrapport att:

- Engagemanget i och förståelsen för nyttan av kvalitetsarbetet är påtagligt på alla nivåer inom de reviderade funktionerna.

SalusAnsvars certifikattext som ligger till grund för ISO 9001:2000 certifieringen lyder:

"Utveckling och försäljning av organisationsanpassade bank och försäkringstjänster."

Certifikatet som stadfäster ISO-certifieringen överlämnas i dag, fredagen den 12 september klockan 10.00, av Det Norske Veritas till SalusAnsvars vd Carl-Viggo Östlund vid en ceremoni hos SalusAnsvar.

För ytterligare information:
Carl-Viggo Östlund, verkställande direktör, 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01 Leif Svensson, kvalitetsansvarig, 08-55 54 50 39, 0709-11 60 39 Jonas Burvall, pr-ansvarig, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61

SalusAnsvar AB (publ) är finansiell koncern noterad på Stockholmsbörsens O-lista. SalusAnsvar har drygt 310.000 kunder av vilka merparten är medlemmar i akademikerorganisationer och idéburna organisationer.

SalusAnsvars affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar.