Göteborgs universitet

SalusAnsvarpriset till professor Andrej Tarkowski vid Sahlgrenska akademin

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2003 15:12 CEST

Professor Andrej Tarkowski vid Sahlgrenska akademin har tillsammans med professor Rikard Holmdahl vid Lunds universitet tilldelats årets SalusAnsvarpris på 1 miljon kronor.

SalusAnsvarstiftelsens styrelse motiverar sitt val av Andrej Tarkowski och Rickard Holmdahl med att de båda uppvisar ett stort djup och originalitet i sin forskning. De har under senare år redovisat flera viktiga nya grundläggande upptäckter som har betydelse för kunskapen om reumatiska sjukdomar avseende inflammation och bakgrundsgenetik. Styrelsen anser att Andrej Tarkowskis påvisande av artritogena egenskaper hos DNA kan få stor betydelse.

SalusAnsvarspriset är näst efter Nobelpriset i medicin det största medicinpriset i Norden. Priset ska belöna en ”synnerligen framstående vetenskaplig prestation” och ges till en eller flera nordiska medicinska forskare. Forskningen ska beröra medicinska problem som direkt påverkar människors vardag och årets inriktning har varit reumatologi. Avsikten är att priset ska främja och stimulera fortsatt forskning.

Priset delades i år ut för femte gången. Bland tidigare pristagare kan professor Björn Rydevik och professor Jörgen Engel från Sahlgrenska akademin nämnas. Björn Rydevik fick priset 1999 för sina insatser inom ämnesområdet ryggsjukdomar. Jörgen Engel tilldelades priset 2000 för sin forskning om alkoholberoende.

Pristagaren tillkännagavs idag vid Reumatikerförbundets konferens Reuma 2003 på Foresta hotell & konferens i Lidingö. Den officiella prisutdelningen är på Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin i Stockholm den 25 september.

För bild på Andrej Tarkowski skriv till Ulrika Lundin på e-postadress ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Andrej Tarkowski befinner sig på tjänsteresa och är svår att nå. För mer information kontakta:

Jonas Burvall, pr-ansvarig SalusAnsvarstiftelsen, telefon: 08–55 54 50 61, mobiltelefon: 0709–11 60 61, e-post: jonas.burvall@salusansvar.se

Eva Sjögren Nilsson, intendent avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning vid Sahlgrenska akademin, telefon: 031–342 42 05, e-post: eva.sjogren@rheuma.gu.se

Ulrika Lundin, pressekreterare
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
telefon: 031–773 38 69 mobiltelefon: 070–775 88 51
e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se