Salut Security AB

SALUT SECURITY TECKNAR RAMAVTAL MED SYSTEMBOLAGET FÖR BEVAKNING

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 15:20 CET

Systembolaget har valt Salut Security som en leverantör av bevakningstjänster då de centralt har upphandlat tjänsterna för alla sina butiker. Ramavtalet är regionsindelat och har en avtalstid på 3 år med möjlighet att därefter förlänga avtalet med 2 år i taget.

- ”Vi är mycket stolta att vi blivit valda som ramavtalsleverantör till Systembolagets butiker. Vi märker stora framgångar för vår handelsavdelning som levererar mätbara resultat för samtliga bevakningstjänster vi levererar till våra kunder, stora som små”, säger Andrew Spry, tillträdande VD på Salut Security.

Systembolaget har i de aktuella regionerna ett 60-tal butiker och tre leverantörer av bevakningstjänster. Majoriteten är självplocksbutiker och resterande håller på att byggas om till självplock.

- ”Med vår erfarenhet från bevakning av serviceintensiva miljöer skapar vi nya typer av tjänster. Väktarna fyller fler funktioner och har ett nära samarbete med vår kunds personal. Det ger en samverkan som förebygger brott i kundernas butiker” säger Jörgen Synning, vVD på Salut Security.

-----------------------------------------------------------

Om Salut Security:
Salut Security AB är ett auktoriserat bevakningsföretag som sedan 1997 erbjuder säkerhets- och bevakningstjänster med mätbara resultat. Salut är bland de tio största bevakningsföretagen i Sverige och verksamheten ökar drygt 40% varje år med lönsamhet. Baserat på tidigare tillväxt och de nytecknade ramavtalen beräknas omsättningen uppgå till 45 MSEK kommande bokslut.


För ytterligare information, kontakta gärna:

Andrew Spry, tillträdande VD: 070-931 25 03, 08-611 61 00, andrew.spry@salut.se

Jörgen Synning, vVD/marknadschef: 070-790 44 37, 08-611 61 00, jorgen.synning@salut.se