Gothia Fortbildning

Salutogen hemtjänst och hemsjukvård

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 11:56 CEST

År 2010 startade tidningen Äldreomsorg ett salutogent nätverk för hemtjänst och hemsjukvård. Nätverket bestod av åtta organisationer som hade för avsikt, eller redan kommit igång med att utveckla hemtjänsten och hemsjukvården i salutogen riktning. Nu finns alla erfarenheter från nätverket samlade i en ny bok.

Peter Westlund som varit nätverkets handledare och föreläsare har sammanställt materialet och de samtal som förts kring frågan om hur hemtjänst och hemsjukvård kan utvecklas i salutogen riktning. Resultatet är boken Salutogen hemtjänst och hemsjukvård.

Boken är tänkt att fungera som en handbok för den som står i begrepp att samordna insatser enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Den är uppbyggd kring berättelser från hemtjänstens och hemsjukvårdens vardag med kommentarer som synliggör hur man kan arbeta utifrån begreppen meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.

Berättelserna är även utformade för att passa i studiecirkelsammanhang där man vill få igång reflektion och diskussion om hur hemtjänsten och hemsjukvården kan bidra till att öka omsorgstagares och patienters känsla av sammanhang. 

Om författaren
Peter Westlund är fil. dr i samhällsplanering, docent i socialt arbete, författare, föreläsare och krönikör.  Han är också författare till ett flertal böcker på ämnet salutogen äldreomsorg.

Fakta om boken
Titel: Salutogen hemtjänst och hemsjukvård

Författare: Peter Westlund

ISBN: 978-91-7205-919-1

Utgivningsår: 2013

Omfång: 76 sidor

Ca pris: 170 kr exkl. moms 


Fakta om Gothia Fortbildning

Den 1 januari 2013 gick Gothia Förlag och Fortbildning AB ihop och bildade Gothia Fortbildning. Resultatet är en spännande mix av böcker, kurser, konferenser, tidningar och uppdragsutbildningar. 
Vi är en stark och expansiv aktör inom kompetensutveckling för professionella inom områdena förskola & skola, medicin & hälsa, socialt arbete & omsorg och äldreomsorg. 

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.