Vägverket

Samarbete för att minska rattfylleri

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2003 12:02 CEST

Alkohol- och drogkonsumtionen ökar i takt med öppnare gränser inom EU och andra angränsande länder. Dryckesvanorna förändras liksom värderingarna t ex bland ungdomar när det gäller alkohol och bilkörning. I Skåne märks förändringarna tidigt beroende på närheten till Europa och till länder med mer liberal alkoholpolitik - i Danmark kommer skatten på alkohol att sänkas med över 40 procent i år.

Vägverket har som uppgift att påverka och samarbeta med andra myndigheter och organisationer i samhället för att öka trafiksäkerheten. Samverkan är nödvändig och helt avgörande om vi ska lyckas minska användningen av alkohol i trafiken.

- Den s k Skellefteåmodellen har varit mycket framgångsrik. Den bygger på nära samarbete mellan polisen och socialtjänsten/sjukvården. Vägverket tar stafettpinnen vidare genom att initiera ännu fler projekt runt om i landet med Skellefteåmodellen som grund. Vi kommer nu att göra lokala anpassningar av modellen och utvecklar samverkan med ännu fler berörda parter såsom länsstyrelsen och kriminalvården. Vi vill även inkludera möjligheten att använda alkolås i rehabiliteringsarbetet, sa vägdirektör Susanne Lindh, Vägverket Region Skåne, vid årets Tylösandsseminarium på onsdagen.

- I Skåne pågår redan fyra projekt inom vad vi kallar Operation Trafiknykterhet - ytterligare två kommer att starta i år. I t ex Ystad är målsättningen att 10 procent av de som tas för rattfylleri i området ska påbörja behandling för sitt missbruk samt att polisens kontakt med socialtjänsten efter påträffad rattfylla i trafiken ska ske inom 24 timmar, avslutade Susanne Lindh.

Ytterligare information:
Vägdirektör Susanne Lindh, Vägverket Region Skåne, Kristianstad, tel 044 - 19 50 72