U&We

Samarbete för binas bästa

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2019 08:16 CEST

Biman och Bin i Stan, två verksamheter som hyr ut bisamhällen i stadsmiljöer, inleder ett samarbete för att expandera verksamheten och öka servicen till kunderna och naturen.

Intresset för bin och att hyra bisamhällen har vuxit. Företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner har fått upp ögonen för den viktiga ekosystemtjänst bina utför i form av pollinering. Var tredje tugga vi tar har pollinerats, vilket visar hur viktigt det är att värna dessa våra vingade vänner. Det har visat sig att stadsmiljöer är bra miljöer för alla pollinerare, men att mer kan göras.

Samarbetet mellan Biman och Bin i Stan innebär att Biman med sitt nätverk av kunniga partners tar hand om skötsel av bisamhällen, tillverkning av bikupor och leverans av bisamhällen. Bin i Stan kan erbjuda den service som krävs i form av den omgivning som ger bina näring, design av grönytor, förslag på pollinerarvänliga växter och skötselmetoder som gynnar pollinerare. På det sättet får kunderna både ekosystemtjänsten pollinering och biologisk mångfald, som är en förutsättning för att pollinerande insekter ska överleva. Plus man får lokalt producerad honung.

”Genom detta samarbete får vi totalt större bredd och det kommer att gynna våra kunder som vill profilera sitt hållbarhetsarbete”, säger delägarna och grundarna, Christer Bolk och Gert Jansson i Biman”

”Inom Bin i Stan kommer vi nu att koncentrera oss på allt som innebär att stödja pollinerande insekter i urbana miljöer. Det finns så mycket att göra när det gäller att val av växter och hur skötsel av grönområden görs”, säger Göran Wiklund, projektledare hos Bin i Stan.

Biman hyr ut bisamhällen till företag och andra som vill profilera sitt hållbarhetsarbete. Företaget har funnits sedan flera år med verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö och flera andra städer. Genom att få ut fler bikupor i samhället vill man medverka till pollinering och biologisk mångfald och bidra till den viktiga lokala biodlingen.

Bin i Stan är ett projekt inom hållbarhetsbyrån U&We, som är en ledande hållbarhetsbyrå med snart 25 år på nacken. Vi kallar oss ”Catalyst for Good Business” och vår ambition är att förena god lönsamhet med socialt ansvar och miljöhänsyn. Vi har spetskompetens inom miljö, klimat och ekosystemtjänster och vill på olika sätt medverka till att flytta in naturen i den urbana miljön.

www.binistan.nu  bzz@binistan.nu

www.biman.se  info@biman.se

Bin i Stan är ett projekt inom hållbarhetsbyrån U&We, som är en ledande hållbarhetsbyrå med snart 25 år på nacken. Vi kallar oss ”Catalyst for Good Business” och vår ambition är att förena god lönsamhet med socialt ansvar och miljöhänsyn. Vi har spetskompetens inom miljö, klimat och ekosystemtjänster och vill på olika sätt medverka till att flytta in naturen i den urbana miljön.

U&We - Catalyst for Good Business                www.uandwe.se