Förbundet S:t Lukas

Samarbete ger glesbygdsbor fria psykoterapisamtal

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 16:32 CEST

 I mars 2008 startade S:t Lukas i Kalmar Län psykoterapimottagning i Kalmar med filial i Borgholm. Förra året öppnade man en filial i Löttorp, på Norra Öland, i samarbete med Norra Ölands Läkarmottagning. Patienterna fick vid behov fem terapitimmar på läkarmottagningens bekostnad. Det senaste halvårets resultat visar att samarbetet mellan läkarmottagningen och S:t Lukas mottagning gör att många fler än tidigare tar chansen att få samtala med en legitimerad psykoterapeut. Lillemor Högerås, leg psykoterapeut i Löttorp, menar att det är först nu man ser hur stort behovet egentligen är.

-         Trots att många personer som bor på landet har ett rikt socialt nätverk kan det finnas behov av att samtala med en professionell legitimerad psykoterapeut som har tystnadsplikt. Samtalen kan handla om existentiella frågor, konflikter, förhållningssätt i olika situationer och kriser av olika slag. En del vill bara få hjälp med nya perspektiv på livet och undersöka vad som kan förändras och vad som måste accepteras som det är, berättar Lillemor Högerås.

Hon menar att fler läkarmottagningar i glesbygdskommuner skulle kunna ta efter modellen. När samtalen sker på ortens läkarmottagning minskar tröskeln att söka samtalsstöd väsentligt, det själsliga och psykiska lidandet skulle kunna minskas .

-        Jag tror också att den stora alkoholkonsumtionen och antalet självmordsförsök i landets glesbygdskommuner skulle kunna minskas radikalt om fler liknande samarbeten fanns i landet, säger Lillemor Högerås.

Vill du veta mer om samarbetet, kontakta Lillemor Högerås Tfn:0480-547 46
E-mail: kalmar@sanktlukas.se, lillemor.hogeras@sanktlukas.se

Hälsningar Lena Bergquist, kommunikatör, lena.bergquist@sanktlukas.se

      

Förbundet S:t Lukas omfattar ett fyrtiotal psykoterapimottagningar och ett trettiotal ideella föreningar i hela Sverige. S:t Lukas erbjuder psykoterapi och handledning samt flera typer av tjänster för företag och organisationer. Vi erbjuder även en anpassad helhetslösning för krisstöd till chefer och hela arbetslag samt telefonjour. Våra ideella föreningar erbjuder föreläsningar och möten – alltid med människan i centrum. Förbundet S:t Lukas har arbetat med dessa frågor sedan 1939. Anders Persson är direktor i förbundet S:t Lukas och Leni Björklund är ordförande.