Mittuniversitetet

Samarbete hoppas nu lösa klimat- och globaliseringsproblem

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 08:19 CEST

Under en tvådagarskonferens i Sundsvall, torsdag till fredag, sker startskottet på ett förhoppningsvis fortsatt samarbete mellan norra Sverige och Northern British Columbia i Kanada. Målet är att finna lösningar på likartade problem som uppkommer till följd av klimatförändring och globalisering i de norra landsändarna. Landshövding Bo Källstrand, Mittuniversitetets rektor Anders Söderholm och Alexandra Volkoff, kanadensisk ambassadör är några av de medverkande.


Paul Howgate är projektledare vid Mittuniversitet:
– Befolkningen minskar alltmer på landsbygden i norra Sverige och i norra Kanada. Nu måste vi finna lösningar innan det är för sent. Sverige och Kanada har kommit olika långt på olika områden. Vi kan dra nytta av varandras lösningar istället för att uppfinna hjulet igen på varsitt håll, anser Paul Howgate.

Konferensen syftar i huvudsak till att finna lösningar inom fyra områden: ökad politisk landsbygdsrepresentation, regionala universitet som motor för en regional tillväxt, serviceförsämring och förändrad demografi samt företagsutveckling i de norra landsändarna.

Norra Sverige och Northern British Columbia har liknande förutsättningar i form av naturresurser, politiska system och befolkningsdynamik, men regionerna skiljer sig enligt arrangörerna åt på ett sätt som kan ge förståelse för hur man tar itu med utmaningar som globalisering och klimatförändringar.

– I Västernorrland är vi exempelvis väldigt duktiga på att framställa biogas ur skogen. I Kanada har de mycket sämre kunskap om det, men är väldigt intresserade av att lära mer. I Norra Kanada har de däremot en bättre politisk landsbygdsrepresentation, vilket vi är sämre på här, säger Paul Howgate.


Arrangörerna hoppas på ett 70-tal deltagare, varav 17 politiker, tjänstemän, företagare och akademiker kommer från Kanada. Resterande utgörs av motsvarande representanter från norra Sverige.


– Tanken är att konferensen blir första steget på ett fördjupat samarbete som jag är övertygad om skulle vara oerhört betydelsefullt för vår utveckling och fortlevnad i norra Sverige, säger Paul Howgate.

Mittuniversitetet är värd för konferensen i samarbete med Länsstyrelsen Västernorrland och med stöd från EU:s regionala utvecklingsfond. Susan Holmberg vid Mittuniversitetet är projektledare för evenemanget.

Program:
http://www.miun.se/Global/Forvaltning/Universitetsledningenskansli/Kommunikation/Kalendarium/program_elektronisk.pdf
 


Välkomna!