FAO

Samarbete inleds mellan Slow Food och FAO

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2013 16:55 CEST

Treårigt avtal för att främja småskaligt lantbruk och biologisk mångfald undertecknat

FAO och den internationella organisationen Slow Food har beslutat att inleda ett samarbete för att förbättra levnadsvillkoren för småskaliga lantbrukare och andra som arbetar på landsbygden.

De två organisationerna undertecknade en treårig överenskommelse där de avser att tillsammans arbeta för att främja mer inkluderande mat- och jordbrukssystem på lokal, nationell och internationell nivå.

Samarbetet kommer framförallt fokusera på gemensamma påverkanskampanjer, stärka redan existerande lokala, regionala och globala nätverk och öka medvetenheten kring internationella initiativ. Arbetet ska också lyfta fram värdet av lokalt producerad mat, förbättra bevarandet och nyttjandet av den biologiska mångfalden, minska matsvinnet och förbättra djurskyddet.

Slow Food är en internationell ideell organisation som avser att främja livsmedel av god kvalitet som produceras och distribueras på ett miljömässigt- och socialt hållbart sätt. Organisationen har över 100 000 medlemmar, är verksam i 150 länder och engagerar genom sina olika projekt miljontals människor världen över.

Samarbetet grundar sig i Slow Foods syfte att främja lokala gastronomiska traditioner, FAO:s vision om en värld utan hunger samt den gemensamma strävan att bevara den biologiska mångfalden för framtida generationer.

Främjande av småskaligt lantbruk och biologisk mångfald

Framförallt kan Slow Food bidra till att livsmedel av lokala, inhemska och underutnyttjade arter produceras, vilka är viktiga för en tryggad livsmedelsförsörjning. Det stödjer därmed även FAO:s arbete att främja försummade grödor. 

FAO och Slow Food kommer att samarbeta för att underlätta småskaliga lantbrukares tillträde till marknader genom att stärka producentorganisationer och kooperativ. Slow Food kan stödja producenter i arbetet med att förkorta och effektivisera livsmedelskedjan, vilket inkluderar marknadsföring, märkning och förpackning, som garanterar rimliga priser för både producenter och konsumenter. 

De båda organisationerna kommer framhålla betydelsen av djurskydd som en primär faktor för att höja värdet på animaliska produkter och öka inkomster för lantbrukare och andra i livsmedelskedjan. Slow Food kommer att bidra till att utveckla och främja särskilda riktlinjer så att bästa praxis kan genomföras.

Läs pressmeddelandet i sin helhet på engelska här.


Läs mer: 

Pressmeddelandet på engelska

FAO Norden hemsida