Prevas AB

Samarbete kring framtidens trådlösa teknik stärker Prevas som IT-bolag

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 09:38 CET

Prevas har tecknat ett partneravtal med det danska utvecklingsbolaget Zensys kring deras plattform för trådlös kommunikation. Genom att använda färdiga plattformar i stället för att utveckla allt från grunden kan Prevas erbjuda sina kunder snabbare produktutveckling till högre kvalitet. Ökad användning av färdiga moduler är också en viktig del i Prevas strategi att förflytta sig från renodlad IT-konsult till ett mer komplett IT-företag.

Det blir alltmer kritiskt att få ner utvecklingstiderna för produkter som bygger på trådlös teknik. Prevas kan med Zensys färdiga utvecklingsplattform Z-Wave möta detta behov hos kunderna och leverera kompletta lösningar för styrning av apparater och produkter via Internet, GPRS, Wlan och Bluetooth.

- Z-Wave är ett protokoll som gör det möjligt för apparater att kommunicera trådlöst med varandra, oberoende av märke och leverantör. Det används främst för styrning och övervakning av utrustning i hem och kontor. Det är ett område där vi upplever en allt större efterfrågan, säger Mats Lundberg, affärsområdeschef för produktutveckling på Prevas.

Under det år som företagen samarbetat kring en Pocket PC-baserad testmiljö på Z-Wave-plattformen har Prevas byggt upp en efterfrågad specialistkompetens. Detta expertkunnande kommer att användas för att introducera den nya tekniken till Prevas egna kunder, samtidigt som avtalet innebär att Prevas blir implementeringspartner åt Zensys

- Partnerskapet är ett win-winavtal som både Prevas och vi kan få stort utbyte av. För de av våra kunder som har behov av både teknik och implementeringskompetens, kan vi erbjuda ett komplett paket. Prevas är en mycket intressant partner, eftersom verksamheten är såpass stor och kan utnyttja resurser i både Danmark och Sverige. Samtidigt upplever vi dem som mycket duktiga, engagerade och seriösa, säger Carsten Pedersen, Senior Account director för Europa i Zensys A/S.


Mats Lundberg, Affärsområdeschef produktutveckling Prevas AB
Tfn: 08-726 40 02, Mobil: 0733-37 75 40
E-mail: mats.lundberg@prevas.se

Carsten Pedersen, Account Director, Europe Zensys A/S
Tfn: +45 39 13 00 34, Mobil: +45 21 21 86 58
E-mail: cap@zensys.dk

Om Prevas
Prevas är ett innovativt IT-företag med en stark företagskultur som ger kunder konkurrenskraft i världsklass. I mer än 20 år har Prevas levererat kundnytta i form av lönsamma och framtidssäkra lösningar. Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet, vilket kvalificerat Prevas för många framgångsrika uppdrag hos företag i världsklass. Prevas är noterat på Stockholmsbörsen och har 450 medarbetare i Sverige och Danmark.
Se även www.prevas.se.

Om Zensys A/S
Zensys utvecklar ett trådlöst kontrollsystem för sensorer som i regel används i privatbostäder, t.ex. i termostater, ljusbrytare och fjärrstyrning. Z-Wave är namnet på en ny trådlös standard där Zensys har utvecklat en enkel HW-plattform samt ett SW-protokoll som är flexibelt men samtidigt enkelt att implementera. Ovanpå det protokollet har Z-Wave-alliansen (www.z-wavealliance.org) avtalat om en rad standardiserade kommandon och produktklasser som ingår i den specifika lösningen. Dessutom erbjuder alliansen en möjlighet till övergripande samarbete mellan olika produkttyper för att på ett enklare sätt kunna föra ut ett mera fulländat system på marknaden. Fler detaljer finns på www.zen-sys.com.